Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nedgang i antibiotikabruk blant barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedgang i antibiotikabruk blant barn

Nyhet

Nedgang i antibiotikabruk blant barn

Bruk av antibiotika blant barn og ungdom under 18 år har gått ned med 24 prosent siden 2012. Forbruket er lavest i de to nordligste fylkene.

Antibiotikabruk barn og unge.jpg

Bruk av antibiotika blant barn og ungdom under 18 år har gått ned med 24 prosent siden 2012. Forbruket er lavest i de to nordligste fylkene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Målet om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2021 er snart nådd for innbyggere under 18 år. Bruken av antibiotika var økende frem til 1970-tallet, deretter flatet det ut. Siden 2012 har bruken imidlertid gått nedover.

- En satsing på bedre retningslinjer for antibiotikabruk og økt kunnskap blant primærleger kan være en årsak til reduksjonen, sier Ketil Størdal, barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Fortsatt er forbruket høyest blant barn under fire år, bare eldre over 75 får oftere antibiotika.

Flere velger riktig antibiotika

Variasjon i bruk mellom fylkene kan tyde på at det fortsatt skrives ut for mye antibiotika til barn i enkelte deler av landet. I noen fylker forskrives også en høyere andel bredspektrede antibiotika enn de som er anbefalt som førstevalg.

- Riktig bruk av antibiotika er viktig, slik at vi nå og i framtida har medisiner som virker når det virkelig trengs, sier Størdal, og legger til: Tarmfloraen dannes de første årene, og det er viktig med minst mulig påvirkning av antibiotika i denne sårbare perioden.

Andelen behandlinger med smalspektrede preparater som penicillin øker, noe som også er i tråd med målsettingene.

- Penicillin er i mindre grad en medisin som driver fram resistens hos bakteriene, så det er gledelig, sier Størdal.

Fylkestall for bruk av ulike typer antibiotika

Forbruket er 50% lavere i Troms og Finnmark sammenlignet med Oslo og Nord-Trøndelag, som ligger på topp.

Antibiotikabruk barn og unge.jpg

Diagram: Utskrevne antibiotikaresepter i 2016 per 1 000 barn i alderen 0 – 17 år, fordelt etter antibiotikagruppe og fylke.

Norge og Sverige bruker minst

I de nordiske land er forbruket langt lavere enn de fleste land det er naturlig å sammenligne oss med. Norge og Sverige ligger nå jevnt på nederste ende av skalaen.

For å bekjempe utvikling av resistens mot antibiotika er redusert forskrivning et viktig virkemiddel. Data fra Reseptregisteret i perioden 2004-2016 er studert av forskere fra Folkehelseinstituttet, og publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforening.