Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Nedgang i antall tuberkulosetilfeller for tredje år på rad

I 2016 ble det totalt meldt 298 pasienter med tuberkulosesykdom i Norge. Dette er det tredje året med nedgang i antall tuberkulosetilfeller, viser årsstatistikken fra Folkehelseinstituttet. I 2013 var antall meldte tilfeller 392.

Illustrasjonsfoto
Colourbox.com

I Norge var det i 2016 gjennomsnittlig seks tuberkulosetilfeller per 100 000 innbyggere. Dette gjør Norge til ett av landene med lavest tuberkuloseforekomst i verden.

Globalt er tuberkulose fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv. Afrika er den verdensdelen som har høyest forekomst i forhold til befolkning, mens det absolutte antallet tilfeller er høyest i Asia. Verdens helseorganisasjon (WHO) antar at mellom en fjerdedel og en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulosebakterien uten å være syke, det vil si at de har latent tuberkulose.

Også her i Norge ser man store forskjeller i tuberkuloseforekomst basert på folks opprinnelsesland. Bare 33 av de 298 pasientene som ble rapportert i 2016 er norskfødte. Omtrent halvparten av de som meldes med tuberkulosesykdom er, eller har vært, asylsøkere. Tuberkuloseundersøkelse er obligatorisk ved ankomst til Norge for blant annet denne gruppen.

Øvrige grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse inkluderer andre nyankomne innvandrere fra land med høy tuberkuloseforekomst, personer man mistenker har vært utsatt for tuberkulosesmitte, samt personer som har oppholdt seg i høyforekomstland og som skal jobbe med barn eller syke.

Få er smittet innenlands

De fleste tuberkulosetilfeller i Norge oppdages tidlig og fører ikke til sykdom hos andre. Smitteoppsporing er obligatorisk rundt alle tilfeller av tuberkulosesykdom, og er med på å bidra til å hindre smitte innenlands. Alle nysmittede bør i utgangspunktet tilbys forebyggende behandling.

I 2016 mottok Folkehelseinstituttet rapport om smitteoppsporing fra omkring 70 % av tilfellene der det er påkrevd. Dette rapporteringssystemet viste at bare 11 av kontaktene som ble undersøkt var blitt syke men at over 20 % av nærkontaktene var blitt smittet. Kun halvparten av de nysmittede var blitt tilbudt forebyggende behandling.  

- Arbeidet med smitteoppsporing er viktig for å finne syke og sørge for at de som er nysmittete får tilbud om forebyggende behandling, sier Trude Arnesen, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Forebyggende behandling

Personer som er smittet med tuberkulose, men ikke har utviklet tuberkulosesykdom, skal tilbys forebyggende behandling dersom de tilhører en risikogruppe. Dette gjelder barn, nysmittede og personer med svekket immunforsvar.

Tallet på forebyggende behandlinger økte til 743 personer i 2016, og er nå på nivå med årene 2011-2014.  

Multiresistent tuberkulose

Multiresistent tuberkulose, det vil si bakterier som er blitt motstandsdyktige mot de vanlige medikamentene, er et alvorlig og økende problem globalt. Slik resistensutvikling kan skyldes feilbehandling eller ufullstendig behandling. Antallet tilfeller her i landet har de siste årene ligget mellom 3 og 12 per år, men trenden er stigende.  I 2016 var det 11 pasienter med multiresistent tuberkulose, derav to som var født i Norge.

- Dette er de første tilfellene av multiresistent tuberkulose blant norskfødte siden 2006, fortsetter Arnesen.

- Våre undersøkelser viser imidlertid at bakteriene sannsynligvis allerede var resistente på smittetidspunktet for de to pasientene, slik at det ikke er grunn til å mistenke behandlingssvikt som årsak i disse tilfellene. Tett oppfølging av alle pasienter er viktig for å sikre at behandlingen gjennomføres på best mulig måte, slik at man unngår resistensproblematikk, avslutter hun.

BCG-vaksinering

I 2016 ble totalt 17 118 personer i Norge vaksinert mot tuberkulose (BCG-vaksinasjon).  De fleste (73 %) var under ett år, hvilket er i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, som anbefaler at barn med en eller to foreldre fra et land med høy forekomst av tuberkulose skal få vaksinen ved 6 ukers alder.