Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Ny døgnåpen vannvakt ved Folkehelseinstituttet

Torsdag 2. mars 2017 ble Nasjonal vannvakt ved Folkehelseinstituttet offisielt åpnet av statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivingstelefon for vannverk ved krisehendelser.

Administrerende direktør Toril Hofshagen fra Norsk vann på åpning av Nasjonal vannvakt. Foto: FHI
Administrerende direktør Toril Hofshagen fra Norsk vann på åpning av Nasjonal vannvakt. Foto: FHI

- Flere andre land, blant annet Sverige, har lenge hatt en slik vaktordning, og hos oss har den stått på ønskelista siden 2006. Samfunnet stopper opp uten trygt drikkevann. Vi er glade for at ordningen nå er på plass, sier statssekretær Hestnes.

Statsektretær Frode Hestnes åpner Nasjonal vannvakt. Foto: FHI
Statsektretær Frode Hestnes åpner Nasjonal vannvakt. Foto: FHI

Faglig støtte i kriser

Nasjonal vannvakt tilbyr faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser. Personer som kan vurdere smittepotensial ved mikrobiologisk forurensning og akutt helsefare ved kjemikalieforurensning er også involvert.

- Folkehelseinstituttet har mange fagfolk innen drikkevannshygiene, toksikologi, infeksjonsepidemiologi og mikrobiologi som kan bistå i krisesituasjoner. Vaktordningen vil  benytte ressurser fra resten av instituttet og involvere egnet kompetanse når det er aktuelt, understreker avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Spesielle hendelser

Tjenesten skal benyttes i situasjoner som går ut over det vannverket normalt klarer å håndtere. I spesielle tilfeller kan Nasjonal vannvakt også bidra med:

  • Råd om hvordan situasjonen bør kommuniseres overfor media og allmennheten
  • Bistand på stedet

Folkehelseinstituttet administrerer ordningen og bransjeorganisasjonen Norsk Vann bistår med å rekruttere personer fra vannverksbransjen. Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har sammen med disse aktørene, vært pådrivere for at ordningen skal bli en realitet.

Rådgivingen skal bidra til å gi vannverk grunnlag for å iverksette tiltak i en situasjon der leveringssikkerhet eller drikkevannskvalitet er truet.

Nasjonal vannvakt skal ikke overta håndteringen og koordineringen av hendelsen. Gjeldende roller, ansvar og etablerte varslings- og beredskapsrutiner blir ikke endret.

Nasjonal vannvakt - tlf 21 07 88 88

 

MEr om NAsjonal vannvakt