Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MoBa-prosjekt: Hvorfor drikker noen kvinner alkohol under graviditeten?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBa-prosjekt: Hvorfor drikker noen kvinner alkohol under graviditeten?

Forskningsfunn

MoBa-prosjekt: Hvorfor drikker noen kvinner alkohol under graviditeten?

Målet med prosjektet har vært å undersøke faktorer som kan forklare hvorfor noen kvinner drikker alkohol under graviditeten. Det er viktig å kartlegge slike faktorer med tanke på forebygging. Vi har fulgt over 60 000 MoBa-mødre og deres partnere.

Colourbox.com
Colourbox.com

Målet med prosjektet har vært å undersøke faktorer som kan forklare hvorfor noen kvinner drikker alkohol under graviditeten. Det er viktig å kartlegge slike faktorer med tanke på forebygging. Vi har fulgt over 60 000 MoBa-mødre og deres partnere.


Alkohol kan skade fosteret

Alkoholbruk under svangerskapet kan føre til en rekke skadelige konsekvenser som spontanabort, prematuritet (for tidlig fødsel), lav fødselsvekt og kanskje aller mest kjent, føtalt alkoholsyndrom. Det er en medfødt tilstand som gir et karakteristisk utseende med lite ujevnt hode, flatt ansikt med øyne som sitter langt fra hverandre, nese som stikker opp, og tynn overleppe. Disse barna er ofte veksthemmet og har en påviselig hjerneskade som blant annet kan føre til vansker med motorikk, konsentrasjon, hyperaktivitet og samspill med andre.    

De fleste av de skadelige konsekvensene er knyttet til et konstant høyt alkoholforbruk eller til flere tilfeller av såkalt sporadisk stordrikking, der det inntas en høy alkoholmengde i løpet av relativt sett kort tid. Den skadelige effekten på fosteret er også knyttet til når i svangerskapet alkoholinntaket skjer. De største skadene skjer trolig tidlig i svangerskapet, i fasen da barnets nervesystem utvikles.

Det er langt større usikkerhet knyttet til de potensielle skadene av et lavt alkoholforbruk i svangerskapet. En del nyere studier har ikke klart å påvise skadelige effekter av et lavt alkoholinntak på fosteret, men det vil alltid være en viss mulighet for at man har oversett/ikke studert utfall som likevel har blitt påvirket.

Ettersom det er knyttet en viss usikkerhet til en eventuell skadelig effekt av et lavt alkoholinntak, har norske helsemyndigheter lagt seg på en føre-var-linje og anbefaler totalavhold fra alkoholbruk mens man er gravid. De anbefaler også at kvinner avstår fra alkohol fra de forsøker å bli gravid (for å unngå å eksponere fosteret i tidlig fase av graviditet), i tillegg til å være forsiktig med alkohol etter fødselen og så lenge barnet ammes.

Resultater fra forskningsprosjektet

I dette prosjektet har vi kartlagt blant annet disse risikofaktorene for alkoholbruk under svangerskapet: Lav inntekt, lav sosioøkonomisk status, et høyt alkoholkonsum før man ble gravid, at man har en partner med et høyt alkoholkonsum og effekten av mors personlighet.

Få følger myndighetenes råd

Forskningsfunn fra prosjektet viser at svært få (kun 7 %) av deltakerne fulgte myndighetenes råd om å avstå fra alkohol fra de planla å bli gravide. 12 prosent rapporterte om såkalt sporadisk stordrikking i løpet av første trimester av svangerskapet og 16 prosent hadde et lavt til moderat alkoholforbruk.

I andre trimester rapporterte en liten andel kvinner (0,5 %) fremdeles om sporadisk stordrikking, men andelen som opprettholdt et lavt til moderat konsum falt til ti prosent. Forskerne fant også at kun tre prosent av fedrene valgte å avstå fra alkohol under partnerens graviditet. På den andre siden rapporterte 86 prosent av fedrene om et svært lavt alkoholkonsum, med færre enn én alkoholenhet i uka.

En stor andel av kvinnene rapporterte om sporadisk stordrikking tidlig i svangerskapet, men ikke i andre trimester. Mange av disse kvinnene har trolig ikke vært klar over graviditeten og i uvitenhet drukket alkohol.

En svært liten andel av kvinnene rapporterte om sporadisk stordrikking både i første og andre trimester. Dette er trolig en gruppe kvinner med en alkoholavhengighet, som vil trenge tett oppfølging under hele graviditeten.  

– Det er også dette drikkemønsteret som har det største skadepotensialet på fosteret. Det er derfor viktig at disse kvinnene fanges opp og får den hjelpen de trenger, sier Kim Stene-Larsen, som leder dette forskningsprosjektet. 

Personligheten spiller inn 

Forskerne fant også at mødre som var mer negative, depressive, ustabile og engstelige enn gjennomsnittet, hadde en betydelig økt risiko for sporadisk stordrikking, både i første og andre trimester. Dette trekket økte også risikoen for et lavt til moderat alkoholkonsum, men her var sammenhengen svakere sammenlignet med sporadisk stordrikking. 

Trenger mer forskning

Resultatene fra prosjektet tyder på at myndighetene har en jobb å gjøre dersom målet fremdeles er å råde til totalavhold fra alkohol under graviditeten. Man må skaffe mer kunnskap om hva som kjennetegner kvinner som velger å opprettholde et lavt til moderat alkoholkonsum for bedre å kunne tilpasse virkemidler som har en effekt. Den høye andelen fedre som opprettholder et lavt alkoholkonsum under partnerens graviditet tyder kanskje på at man i større grad må rette fokus også på far eller på familien som helhet.