Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mest ADHD-legemidler blant desember-barna»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mest ADHD-legemidler blant desember-barna

Forskningsfunn

Mest ADHD-legemidler blant desember-barna

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året – og hyppigst er det blant barna født i oktober-desember. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Barn leker i klatrestativ
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året – og hyppigst er det blant barna født i oktober-desember. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruk av legemidler ved ADHD blant 510 000 norske barn i alderen 6–14 år (født i perioden 1998–2006).

Analysene viser at både medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn født på slutten av kalenderåret enn blant barn født tidlig på året. Sammenhengen med fødselsmåned vedvarte gjennom barndommen og inn i ungdomsårene.

I niende klassetrinn fikk 3,6 prosent av guttene født i januar til mars ADHD-legemidler.

– Medisineringen økte med fødselsmåned. Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler, sier Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet.

– For jenter fant vi det samme mønsteret. Blant niendeklassejenter født i januar til mars fikk 1,1 prosent ADHD-legemidler, mens blant de som er født i oktober til desember fikk 2,1 prosent slike legemidler.

Sannsynligheten for å få ADHD-legemidler eller diagnose var 1,4 ganger høyere for gutter født sent på året enn de født tidlig på året. Tilsvarende tall for jenter var 1,8.

Andel_klassetrinn_adhd_nyhetsfigur.jpg

Andeler av gutter og jenter (i prosent, med 95 prosent konfidensintervall) innen hvert klassetrinn som fikk ADHD- legemidler. Kilde: Scandinavian Journal of Public Health.

Studier fra andre land har funnet en tilsvarende sammenheng tidligere, men dette er første gang dette er påvist i Norge. Det nye i denne studien er at forskerne har fulgt barna over tid, og funnet at forskjellen over året økte etter hvert som barna ble eldre (se figur).

Vanskelig å forklare

Furu påpeker at det ikke er grunn til å tro at barn født sent på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn.

– Det er en betydelig forskjell i medisinering og diagnostisering mellom de som er født tidlig på året og seint på året. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Furu.

En mulig forklaring finnes i formuleringer i Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD. Retningslinjene angir at symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet bør være klart mer uttalt enn forventet i forhold til barnets alder.

Dermed kan avgjørelsen om å henvise barn til spesialisthelsetjenesten, samt diagnostiske undersøkelser i seg selv, delvis være basert på vurderinger av barnets atferd og prestasjoner i forhold til eldre barn - det vil si de som er født tidlig på året, men går i samme klasse.

Det er derfor mulig at det er den relative umodenheten hos de barna som er født sent på året som gjør utslaget, og at dette så forsterkes videre gjennom skoleårene.

Karlstad Ø, Furu K, Stoltenberg C, Håberg SE, Bakken IJ. ADHD Diagnosis and Treatment in Relation to Children's Birth Month: Nationwide Study from Norway. Scand J Public Health 2017. May 7.