Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Like mange store brystsvulster både med og uten mammografi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Like mange store brystsvulster både med og uten mammografi

Forskningsfunn

Danmark:

Like mange store brystsvulster både med og uten mammografi

Masseundersøkelsen for brystkreft i Danmark finner ikke flere svulster over to centimeter hos kvinner i regioner som er med i undersøkelsen, enn i regioner som ikke er med. Det viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til.

Mammografiscreening
Foto: colourbox.com

Masseundersøkelsen for brystkreft i Danmark finner ikke flere svulster over to centimeter hos kvinner i regioner som er med i undersøkelsen, enn i regioner som ikke er med. Det viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til.


En gruppe danske og norske forskere har undersøkt effekten av mammografiscreening i Danmark ved å se på størrelsen av kreftsvulster i brystene. 10. januar ble resultatene av studien publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine.

Mammografiscreening er en masseundersøkelse for brystkreft, der kvinnene regelmessig blir invitert til en røntgenundersøkelse av brystene (mammografi). Målet med mammografiscreening er å diagnostisere flere svulster før de rekker å spre seg til andre organer.

Mener det ikke ga forventet gevinst

Kvinnene i den ene gruppen deltok i masseundersøkelsen for brystkreft som var innført i to danske regioner, mens deltakerne i kontrollgruppen kom fra regioner som ennå ikke hadde startet med slike organiserte undersøkelser.

Forskerne fant ikke færre store (avanserte) svulster i gruppen som deltok i screeningprogrammet enn i kontrollgruppen. Svulster på over to centimeter er svulster som har spredd seg, eller høyst sannsynlig vil gjøre det.

– Dette betyr at det er lite sannsynlig at mammografiprogrammet har resultert i de fordelene man håpet på, i form av redusert dødelighet av brystkreft og redusert behov for kirurgi, sier forsker Per-Henrik Zahl i Folkehelseinstituttet.

På den annen side viser en evaluering som Norges forskningsråd gjorde av det norske mammografiprogrammet i 2015 at målet om 30 prosent redusert dødelighet av brystkreft nesten var nådd, og at det var 10-20 prosent overdiagnostikk.

Zahl mener at hvis de norske dataene hadde blitt analysert på samme måte som de nå har gjort i denne studien, ville man fått samme resultat. Altså at det ikke har vært noen nedgang i forekomst av svulster med spredning eller store svulster i Norge heller.

Fant langt flere små brystsvulster

Per-Henrik Zahl forteller at de i Danmark fant en betydelig økning i antall små brystsvulster og flere forstadier som aldri ville blitt til klinisk sykdom i pasientens levetid. Dette kalles overdiagnostikk.

­Forskerne studerte også om den økte forekomsten av brystkreft i screeninggruppen ble etterfulgt av mindre brystkreft når kvinner ikke lenger deltok i screeningprogrammet. De fant ingen slik reduksjon.

– Det betyr at screening heller ikke oppdager svulster tidligere. Flere svulster i et screeningprogram skyldes dermed ikke at man diagnostiserer svulster tidligere. All økningen skyldes overdiagnostikk, sier Zahl. 

Referanse

Jørgensen KJ, Gøtzsche PC, Kalager M, Zahl P. Breast Cancer Screening in Denmark: A Cohort Study of Tumor Size and Overdiagnosis. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 10 January 2017]:. doi: 10.7326/M16-0270