Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Forventet levealder er lavere i Norge enn i flere andre land

I 2015 var forventet levealder i Norge over 84 år for kvinner og 80 år for menn. Dette er lavere enn i blant annet Japan, Australia og flere middelhavsland.

FHR_levealder_fig5a.jpg

Temakapitlene i Folkehelserapporten blir nå oppdaterte årlig. I dag publiserer Folkehelseinstituttet oppdatering av kapitlet Levealderen i Norge, med statistikk for perioden 2004-2015. 

Figuren ovenfor viser Norges internasjonale plassering for kvinner, kilden er her Human Mortality Database.

Forventet levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa i et land eller en kommune. 

De siste 20 årene har menn halt innpå kvinner og for begge kjønn er nå forventet levealder i Norge over 80 år; 80,4 år for menn og 84,2 år for kvinner. 

Norge ikke blant topp 10

Norge har gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et lite stykke ned på verdensrankingen. I de yngste og eldste aldersgruppene har ikke Norge hatt like gunstig utvikling i dødelighet som det andre OECD-land har hatt. 

Norges plassering varierer nå mellom 11. og 17. plass for begge kjønn sammenlagt. Hvilken plass vi ligger på, varierer noe med hvilke land vi sammenlikner oss med, og hvilken av de internasjonale databasene som benyttes.

- Ett av målene for folkehelsearbeidet er at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest forventet levealder. Selv om forskjellene mellom landene som har høy levealder er små, er det fremdeles et stykke opp til de beste, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. 

- For at den forventede levealderen i Norge skal øke, må færre dø før 70-årsalder. Det at røyking nå går ned, gir håp om at færre vil dø før fylte 70 år. En bedring i fysisk aktivitet og kosthold i befolkningen kan også bidra til å øke forventet levealder.                                                         

Hun understreker at bak de norske gjennomsnittstallene skjuler det seg store sosiale og geografiske forskjeller i forventet levealder.

Regionale og lokale forskjeller

Levealderen er høyest på Vestlandet og lavest i Finnmark, Østfold og Hedmark.

  • I 2015 var forskjellen mellom fylkene opptil 2,5 år. For kvinner var det en forskjell på 2,2 år mellom Møre og Romsdal (høyest) og Finnmark (lavest). For menn var det en forskjell på 2,5 år mellom Akershus (høyest) og Finnmark (lavest).

Det er også store forskjeller mellom kommuner, bydeler i de store byene og mellom utdanningsgrupper. I perioden etter 1960 har forskjeller i levealder økt mellom utdanningsgruppene. 

Beregningen av forventet levealder er basert på dagens situasjon når det gjelder dødelighet. For fattige land med høy spedbarnsdødelighet vil lavere spedbarnsdødelighet påvirke forventet levealder betydelig. For Norges del, hvor spedbarnsdødeligheten allerede er svært lav, vil det ha størst betydning om dødsfall i alle andre aldersgrupper skyves fram i tid.