Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lavere overlevelse etter innleggelse i helgene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lavere overlevelse etter innleggelse i helgene

Nyhet

Kvalitetsmåling i sykehus

Lavere overlevelse etter innleggelse i helgene

Færre sykehuspasienter overlever de første 30 dagene når de blir innlagt i helgen sammenlignet med hverdager, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Intensivpasient får sprøyte . Colourbox
Intensivpasient får sprøyte . Colourbox

Færre sykehuspasienter overlever de første 30 dagene når de blir innlagt i helgen sammenlignet med hverdager, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016 utdyper og forklarer kvalitetsindikatoren for overlevelse, som ble publisert på Helsenorge.no den 31. august. Det er dessuten laget egne rapporter for hver enkelte helseforetak.

Forskjellen mellom helg og hverdag kan ha flere årsaker.

– Analysene våre kan tolkes som dårligere kvalitet på behandlingen i helgen, men det kan også være et uttrykk for forskjeller i hvor syke pasientene er. Det kan videre ha sammenheng med hvor høy terskelen er for å legge inn pasienter på enkelte dager, sier seksjonsleder Jon Helgeland i Folkehelseinstituttet.

Forskjell på akutte og planlagte innleggelser

overlevelse_ukedager.PNG

Figuren viser sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse per ukedag. Analysene viser at det er signifikant lavere overlevelse blant de pasientene som legges inn elektivt (planlagt) på lørdager eller akutt på lørdager eller søndager.

Svært få pasienter legges inn planlagt i helgene. For tilstander som inkluderes i totaloverlevelse, er det ikke bare færre planlagte innleggelser i helgene, men også færre akutte innleggelser. Antall akutte innleggelser avtar fra mandag gjennom uken, til et betydelig lavere nivå lørdag og søndag.

Den lavere sannsynligheten for overlevelse i helgene tilsvarer i løpet av en femårsperiode drøyt 700 flere pasienter som dør etter en akuttinnleggelse på en lørdag og 750 på en søndag, enn etter en akuttinnleggelse på en ukedag.

Skader og ulykker forklarer ikke forskjellene

Internasjonalt er ukedag for innleggelse, spesielt helgeinnleggelser, en kjent problemstilling innenfor analyse av overlevelse etter innleggelse i sykehus. Også internasjonalt ser man en tendens til lavere overlevelse blant pasienter som legges inn i helgene, ifølge Jon Helgeland.

– Kan disse forskjellene skyldes flere skader og ulykker i helgene?

– Analysene våre er justert for alder, kjønn og diagnosegruppe, så det betyr at et eventuelt større omfang av skader og ulykker i helgene ikke vil kunne forklare avvikene.

Internasjonal forskning har vist at årsak til lavere overlevelse i helgene kan skyldes flere faktorer, for eksempel forhold på sykehuset som bemanning og tilgjengelige ressurser ved innleggelse og forhold knyttet til pasienten, som alvorlighetsgrad av pasientens tilstand eller sykdom.

– Internasjonalt er det vist at pasienter som må innlegges akutt i helgene er sykere enn pasienter som innlegges akutt ellers, sier seksjonslederen.

Kan skyldes lav bemanning eller nøkkelkompetanse

Lavere overlevelse kan også skyldes dårligere kvalitet på behandlingen som er gitt i helgene, for eksempel lavere bemanning og/eller mangel på nøkkelkompetanse i helgen.

Studier har vist at innleggelse i helgen har betydning for overlevelse, ikke nødvendigvis opphold på sykehuset gjennom en helg.

Ifølge Jon Helgeland kan lavere overlevelse etter innleggelse i helgen derfor også være et uttrykk for alvorligheten av en tilstand – der akutt sykehusinnleggelse er besluttet til tross for generelt høyere terskel for innleggelse i helgen, og der mindre alvorlig sykdom med behov for akutt sykehusinnleggelse lettere lar seg utsette til etter helgen.