Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får ADHD»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får ADHD

Forskningsfunn

Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får ADHD

Bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet dobler risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD, viser ny studie.

Tablett og vannglass
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet dobler risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD, viser ny studie.


En forskergruppe ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har undersøkt sammenhengen mellom paracetamolbruk i svangerskapet og ADHD-diagnoser blant 112 973 barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen, inkludert 2 246 barn med ADHD-diagnose.

Gruppen fant at korttidsbruk av paracetamol ved for eksempel feber i svangerskapet, er ufarlig. Men barn som var blitt eksponert for paracetamol i mors mage i 29 dager eller mer, fikk ADHD-diagnose dobbelt så ofte som barn som ikke var blitt utsatt for dette legemidlet.

Eivind Ystrøm er forsker ved Folkehelseinstituttet. Han forteller at rundt halvparten av de gravide i studien hadde brukt paracetamol 1-7 dager i svangerskapet. Dette mener han er fornuftig og ufarlig bruk.

– Vi fant at det var trygt å bruke paracetamol et par dager, for eksempel dersom man har feber. Det kan til og med være bra, fordi det reduserer perioden fosteret blir utsatt for høy temperatur, sier Ystrøm.

For bruk i mer enn 7 dager, viste studien at risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD øker jo lengre det er utsatt for paracetamol.

Rundt 4 prosent av norske 13-åringer er diagnostisert med ADHD. Blant barna i studien som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, hadde rundt 8 prosent diagnosen.

– Gravide som trenger smertelindring over lengre perioder i svangerskapet bør gjøre det i samråd med lege, sier Ystrøm.

Dersom man for eksempel har migrene og tenker å bruke paracetamol over lengre perioder, bør man snakke med legen sin om dette, mener forskeren.

Underbygger tidligere forskningsfunn

I tidligere studier har forskere funnet en sammenheng mellom lang tids paracetamolbruk under graviditet og forekomst av ADHD hos barn. Men Ystrøm har i en tidligere studie vist at impulsiv personlighet er knyttet til paracetamolbruk i svangerskapet. Det kan tolkes som at mødre som bruker paracetamol i svangerskapet kan ha symptomer på ADHD. Derfor har det vært usikkert i hvilken grad ADHD har kommet av lang tids paracetamolbruk, eller er arvet fra foreldrene.

Denne studien har justert for familiær risiko for ADHD (arv), alle sykdommer som paracetamol ble brukt for å lindre, og bruk av paracetamol før svangerskapet, og deretter funnet at lang tids bruk dobler risikoen.

Kan skyldes andre årsaker

Ystrøm understreker at selv om forskerne nå har funnet en sammenheng, trenger det likevel ikke å bety at paracetamol forårsaker ADHD. Blant annet fant forskerne også en sammenheng mellom fars bruk av paracetamol under svangerskapet og barnets ADHD-diagnose. Det er derfor behov for ytterligere forskning før man kan si dette med større sikkerhet.

– Det er også viktig å påpeke at ADHD kan ha andre årsaker, selv om mor har brukt paracetamol over lang tid i svangerskapet, sier Ystrøm.

Støtter råd fra legemiddelmyndighetene

Funnene støtter rådene fra legemiddelmyndighetene: Førstevalg er paracetamol ved smerte, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet.

Legemiddelverket gir råd til gravide om hvilke legemidler de kan bruke under graviditeten:

Helsedirektoratet har ansvar for de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen i Norge, der omtales også bruk av legemidler i svangerskapet (se side 32 i retningslinjen).

Referanser

Ystrom E, Gustavson K, Brandlistuen RE, et al. Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD. Pediatrics. 2017;140(5):e20163840. DOI: 10.1542/peds.2016-3840