Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Ny systematisk oversikt

Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

Kognitive terapier fører trolig til at noen flere slutter å røyke enn med andre røykeslutt-tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Bilde av sigarettsneip på brustein
Colourbox.com

Konklusjonen er basert på en oppsummering av studier som sammenlignet:

  • nikotinerstatningsprodukter brukt alene eller i kombinasjon med kognitiv terapi
  • andre røykesluttmedisiner brukt alene eller i kombinasjon med kognitiv terapi
  • kognitive terapier brukt alene med andre tiltak brukt alene, for eksempel rådgivning og undervisning om helse

Voksne røykere

Forskerne utarbeidet en systematisk oversikt med meta-analyser om effekten av kognitive terapier for å fremme røykeslutt hos voksne røykere. Det inngår 21 studier i oversikten.

– Tiltakene i studiene vi vurderte inneholdt grunnleggende elementer i kognitive terapier, sier Eva Denison, seniorforsker ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Tiltakene omfattet blant annet å utarbeide en klar målsetting for behandlingen, å utvikle mestringsferdigheter, ferdigheter til selvregulering, problemløsning og mestringsfølelse, sosial støtte, og å forebygge tilbakefall. Det var stor variasjon i varighet og hyppighet av tiltakene, og de ble gitt av helsepersonell med forskjellig bakgrunn.

– Det var ikke mulig å se om disse faktorene påvirket resultatene systematisk. Det var altfor få studier til å kunne gjøre slike analyser, sier Denison.

Mulige begrensninger

– Vi så en del forhold i studiene som kan begrense anvendbarheten av resultatene, fortsetter Eva Denison.  

De fleste studiene hadde strenge kriterier for deltakelse. For eksempel ble personer med flere sykdommer eller problemer innen mental helse ofte utelukket.

Om kognitiv terapi

Kognitiv terapi, eller kognitiv atferdsterapi, finnes i mange ulike former. De har til felles at de er rettet mot samspillet mellom tanker, følelser og handlinger og blir gjennomført på en strukturert måte. Hensikten er å hjelpe mennesker til å håndtere psykiske helseproblemer. I senere år har kognitive terapier i økende grad blitt benyttet for å støtte endring av levevaner som kan føre til økt risiko for sykdom.

Oversikten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Se også:

Artikkel om kognitiv terapi på helsenett.no

Nettstedet http://www.kognitiv.no/

Rapporten