Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kan paracetamol påvirke gener?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kan paracetamol påvirke gener?

Forskningsfunn

Kan paracetamol påvirke gener?

Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Colourbox.com
Colourbox.com

Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.


Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I denne studien har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, ”brytere” som slår av og på gener, kan være involvert.

Dette er den første studien som har vist en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og slike epigenetiske forandringer hos barna. Resultatene er banebrytende i så måte. Forandringen ble i denne studien bare funnet hos barn som senere utviklet ADHD.

 – Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, som er førsteforfatter på studien.

Det finnes legemidler på markedet som virker via epigenetiske mekanismer (for eksempel kreftmedisiner), men uønskede epigenetiske bivirkninger av legemidler vet vi foreløpig svært lite om.

Hva er epigenetikk?

Vi har om lag 20 000 gener som koder for proteiner som har ulike oppgaver i kroppens celler. Genene har «av og på»-brytere som regulerer om de er aktive eller inaktive. Miljøfaktorer kan påvirke disse bryterne, og dermed hvilke gener som er aktive. Vi snakker da om epigenetiske forandringer. Selve DNA-sekvensen endres ikke.

I denne studien ble det undersøkt om det var en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og epigenetiske forandringer hos barn med og uten ADHD. De epigenetiske forandringene ble studert ved å måle såkalt DNA-metylering. Resultater fra studien viste at:

  • Hos barn uten ADHD var det var ingen sammenheng mellom mors paracetamolbruk og endringer i DNA-metylering.
  • Hos barn med ADHD ble det funnet sammenheng mellom mors bruk av paracetamol og DNA-metylering hos barna. Dette ble funnet der mor hadde brukt paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet.
  • Flere av genene som viste størst forskjeller i DNA-metylering, er koblet til ADHD og sentralnervesystemet.

Studien tyder på at dosen (hvor lenge bruken har vart) har betydning for sårbare barn.

Metode

DNA-metylering ble undersøkt i prøver fra navlestrengsblod fra barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Opplysninger om mors paracetamolbruk i svangerskapet ble hentet fra MoBa-spørreskjemaer, og informasjon om ADHD-diagnoser ble hentet fra Norsk pasientregister. I alt ble 384 barn og deres mødre inkludert i studien.

Studien er et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.

Referanse

Long-term prenatal exposure to paracetamol is associated with DNA methylation differences in children diagnosed with ADHD. Gervin K, Nordeng H, Ystrøm E et al. BioMed Central. Juli 2017