Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kvinner har bedre hjernehelse i likestilte land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kvinner har bedre hjernehelse i likestilte land

Forskningsfunn

Kvinner har bedre hjernehelse i likestilte land

I land som fremmer kvinners likestilling og deltakelse i samfunnet, har kvinner større sjanse for å holde hjernen frisk i høy alder, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

Kvinne jobber på PC
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I land som fremmer kvinners likestilling og deltakelse i samfunnet, har kvinner større sjanse for å holde hjernen frisk i høy alder, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.


– Vi fant at likestilling er den viktigste årsaken til at kvinner beholder gode hjernefunksjoner etter at de har passert 50 år, sier forsker Vegard Skirbekk ved Folkehelseinstituttet.

Sammen med to andre forskere har Skirbekk sett på hva som kan være årsakene til at kvinner i Nord-Europa gjør det bedre på kognitive tester etter 50-års alderen enn kvinner andre steder i verden.

Resultatene er publisert i forskningstidsskriftet Psychological Science.

Forskerne har studert resultater av sammenlignbare kognitive tester på over 200 000 personer i alderen 50 til 93 år i totalt 27 land.

– I denne studien har vi fokusert på årsakssammenhengen mellom kulturelle ulikheter i kjønnsroller mellom samfunn og kvinners relative kognitive funksjoner, sier Skirbekk.

Han understreker at hjernefunksjoner er en kombinasjon av biologi, gener og sosiokulturelle forskjeller. 

– Hjernefunksjoner kan trenes gjennom hele livet. I et likestilt land vil kvinner få tilgang til utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Dette er veldig viktig for å holde hjernen i trim gjennom hele livet, sier Skirbekk.

Må ut av komfortsonen

Også andre forskere har funnet at høyere utdanning og arbeidsdeltakelse styrker hjernefunksjoner og beskytter mot sykdommer i hjernen, som demens og Alzheimers sykdom.

– Kompliserte og krevende arbeidsoppgaver kan bidra til å opprettholde mentale funksjoner og utvikle hjernen. Det er bra å gå litt utenfor komfortsonen, sier Skirbekk.

I analysene viser Skirbekk og hans kolleger sammenhengen mellom skåre på en hukommelsestest og deltakernes svar på spørsmålet: Skal menn ha større rett til jobb enn kvinner når jobbene er få? Spørsmålet skulle avdekke testpersonenes syn på kjønnsroller og likestilling.

– Vi fant en overraskende klar sammenheng mellom grad av likestilling i landene og skåre på denne testen, sier Skirbekk (se figur 1).

Hjernehelse kvinner.PNG

Figur 1: Sammenhengen mellom skåre på en hukommelsestest og deltakernes holdning til kjønnsroller og likestilling. Kilde: Psychological Science July 2017: As You Sow, So Shall You Reap: Gender-Role Attitudes and Late-Life Cognition

Som du sår skal du høste

Skirbekk påpeker at også menn i likestilte land kommer godt ut når det gjelder å opprettholde gode hjernefunksjoner i høy alder.

– Men forskjellene mellom kvinner i likestilte land og kvinner i land som har tradisjonelle kjønnsrollemønstre er større enn forskjellene mellom menn i disse landene, sier Skirbekk.

I noen land, spesielt i de nordeuropeiske landene som var med i undersøkelsen, skåret kvinnene høyere enn menn på testen. Svenske kvinner skåret høyest. I andre land skåret menn høyest. Kvinner hadde lavest skåre i Ghana.

Sammenheng med religion

Forskerne fant også at i land der innbyggerne hovedsakelig hadde en protestantisk religion, hadde kvinnene høyere skåre enn kvinner i ikke-protestantiske land.

– Våre funn understreker hvor viktig det er å redusere ulikheter i holdninger til likestilling, ikke minst med tanke på befolkningsaldringen. Konsekvensene av manglende utdanning og jobb er alvorlige i et livsløpsperspektiv, sier Skirbekk.

Referanse

Psychological Science July 2017: As You Sow, So Shall You Reap: Gender-Role Attitudes and Late-Life Cognition