Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Hva er viktig for deg-dagen

Helsepersonell mobiliserer for pasientene

Den 6. juni spør helsepersonell over hele landet pasientene sine: «Hva er viktig for deg»? I år markeres dagen i minst 21 land. Folkehelseinstituttet, KS, kommuner og sykehus samarbeider for å gi pasientene mer tilpassede tjenester.

Button fra Hva er viktig for deg-dagen
Hva er viktig for deg-dagen. FHI

Den 6. juni retter helsepersonell oppmerksomheten mot det som betyr mest for pasientene, blant annet eldre og kronisk syke. Denne dagen handler det om å lytte til brukernes stemme, involvere dem og gi rom for medbestemmelse.

Helsepersonell i 140 norske kommuner, flere sykehus og andre deler av helsetjenesten går sammen om å stille dette spørsmålet for å mobilisere brukerens egne ressurser og motivere dem mot et ønsket resultat. Også i utlandet markeres denne pasientdagen, som er et norsk initiativ (se faktaboks).

Her i Norge står deltakerne i det nye læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke  i fremste rekke når helsepersonell skal markere «Hva er viktig for deg-dagen». Målet er å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og en ny pasient- og brukerrolle.

Se helse- og omsorgsminister Bent Høies appell i anledning dagen.

Lykke til med "Hva er viktig for deg?"-dagen from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Lokale aktiviteter

Markeringen av «Hva er viktig for deg-dagen» er forankret i lokale forbedringsteam, som er en del av et landsomfattende læringsnettverk om gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Gjennom felles samlinger og lokale grupper arbeider de for å bedre tjenestene for sine pasienter og brukere.

Blant aktiviteter på årets dag er en tredagers markering på rådhuset i en kommune, refleksjonslunsj, stand på torget, kjøpesenteret eller omsorgssenteret. Deltakerne stiller med buttons, informasjonsmateriell, ballonger, t-skjorter eller kake. KS og Folkehelseinstituttet har laget plakater og annet profileringsmateriell som sykehus og kommuner kunne laste ned fra internett.

I år har blant annet Stavanger universitetssjukehus sammen med Stavanger kommune planlagt en felles markering av «Hva er viktig for deg» -dagen og den pasientorienterte kampanjen «Bare spør».

– Dette er et godt eksempel på samarbeid på tvers om forbedringstiltak for eldre og kronisk syke, sier Vege.

Også ved disse institusjonene vil ansatte markere dagen med en «Hva er viktig for deg»-knapp på brystet: Sørlandet sykehus i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal, Sykehuset Innlandet, Nordlandssykehuset Vesterålen, Ahus og Diakonhjemmet, Høgskulen på Vestlandet  i Haugesund, det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark.

Alle som har planer for dagen oppfordres til å beskrive sine aktiviteter og legge dette ut på Facebook-siden Gode pasientforløp.

Markerer dagen med eget seminar

I Oslo markerer Folkehelseinstituttet dagen med et seminar som belyser hva som skal til for at helsepersonell virkelig setter pasienten i sentrum – både kompetansemessig og organisatorisk.

Også under seminaret blir det lagt vekt på hvilken betydning det har at helsepersonell klargjør hva som er viktig for pasientene når det gjelder behandling, omsorg og livet deres, og at de innretter tiltakene etter dette.  

På «Hva er viktig for deg-dagen» og under arbeidet med læringsnettverkene har helsepersonellet hatt god drahjelp av helse- og omsorgsminister Bent Høie, som har gjort dette til en av sine hjertesaker.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og seksjonsleder Anders Vege fra Folkehelseinstituttet reflekterer over betydningen av stille spørsmålet "Hva er viktig for deg?" i helsetjenestene globalt, nasjonalt og lokalt.

"Hva er viktig for deg?" - globalt, nasjonalt og lokalt from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Har utviklet seg til en internasjonal bevegelse

I løpet av fire år har «Hva er viktig for deg-dagen» blitt en internasjonal bevegelse. I fjor markerte 14 land over hele verden denne dagen. Så langt i år er det klart at dagen markeres i 21 land, men målet er 25 land.

– Denne måten å tilnærme seg pasientene på er universell og oppleves som meningsfullt og riktig, sier en av initiativtakerne til dagen, seksjonsleder Anders Vege i Folkehelseinstituttet.

Skifte av perspektiv står sentralt i dette forbedringsarbeidet
– fra å stille pasienten spørsmålet «Hva er i veien med deg?»
til å spørre «Hva er viktig for deg?»

Ideen med en egen dag oppstod spontant under nettverkssamling på Gardermoen i 2014, og dette året hadde 30 kommuner lokale arrangementer på det de kalte «Hva er viktig for deg-dagen». Siden har oppslutningen om denne dagen økt, noe som blant annet gir seg utslag i antall utsendte buttons.

KS har så langt sendt ut 48.000 fargerike knapper til rundt 200 forbedringsteam over hele landet. Den 6. juni vil helsepersonell feste knappen på brystet før de stiller dette spørsmålet til sine pasienter – i fjor ble det bestilt 14 000 buttons.

Med denne knappen på brystet vil helsepersonell gjennom ulike lokale initiativ rette oppmerksomheten mot pasientens behov – for så i ettertid følge opp gjennom planer og individuelle tiltak.

Hilsen til deltakerne på "Hva er viktig for deg-dagen" fra tidligere president og daglig leder Maureen Bisognano ved Institute for Healthcare Improvement i Cambridge, USA. 

Maureen Bisognano on "What matters to you"-day in Norway from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Norsk initiativ

Disse tok i 2014 initiativet til «Hva er viktig for deg-dagen»:

  • Det tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – nå en del av Folkehelseinstituttet
  • Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS

Utgangspunktet var arbeidet med læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.

Dagen er en del av et forbedringsarbeid om gode pasientforløp – flytting av pasienter mellom avdelinger og tjenester i den enkelte kommunen og mellom primærhelsetjeneste og sykehus.