Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gravide i Norge drikker minst i Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gravide i Norge drikker minst i Europa

Forskningsfunn

Gravide i Norge drikker minst i Europa

Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia. Det kommer fram i en studie blant 7000 kvinner i 11 europeiske land.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia. Det kommer fram i en studie blant 7000 kvinner i 11 europeiske land.


Dette er den første studien som har brukt samme metode for å innsamle data om alkoholbruk under svangerskapet i elleve europeiske land. Dermed blir også resultatene sammenlignbare for de elleve landene.

Resultater

  • I gjennomsnitt rapporterte  16 % av kvinnene i de 11 europeiske landene at de hadde drukket alkohol etter at de kjente til at de var gravide.
  • Landene med høyest andel kvinner som rapporterte alkoholinntak under svangerskapet var Storbritannia (28,5%), Russland (26,5%) og Sveits (20,9%).
  • Landene med lavest andel kvinner som rapporterte alkoholinntak under svangerskapet var Norge (4,1%), Sverige (7,2%) og Polen (9,7%).
  • Kvinner som rapporterte alkoholbruk under svangerskapet var eldre, høyere utdannet, i jobb, og røykere før svangerskapet, sammenlignet med kvinner som ikke rapporterte alkoholbruk.

Hvorfor drikker så få i Norge og så mange i Storbritannia?

Mens Storbritannia har ett gjennomsnittlig høyere alkoholforbruk enn Norge (Rusmidler i Norge 2016, fig. 2.6.2, s. 30), fant studien at i land med en tilsvarende drikkekultur, som Polen og Frankrike, var det likevel en lav andel kvinner som drakk under svangerskapet. En drikkekultur i den generelle befolkningen behøver derfor ikke gjelde for den gravide delen av befolkningen.

– Forskjellene i gravide kvinners drikkeatferd i de ulike landene, kan ha mange forklaringer foruten forskjellig villighet til å opplyse om eget alkoholbruk i svangerskapet. Det kan være forskjeller i nasjonal retningslinjer og kampanjer om alkohol og graviditet, organisering av svangerskapsomsorg og holdninger til alkoholbruk i svangerskapet, eller ved en kombinasjon av alle disse faktorene, sier professor Hedvig Nordeng fra Folkehelseinstituttet som er hovedansvarlig for studien i Norge.

– Det finnes ingen trygg nedre mengde alkohol som er anbefalt i svangerskapet. Vi anbefaler derfor alle gravide å følge norske retningslinjer som anbefaler total avholdenhet under svangerskapet, sier Nordeng fra Folkehelseinstituttet, som er hovedansvarlig for studien. 

Hvem er verstingene?

Av de kvinnene som rapporterte inntak av alkohol under svangerskapet, drakk 39% minst én enhet av alkohol per måned. De som drakk mest (mer enn én til to enheter per uke) bor i Italia (7,8% av kvinnene som drakk under svangerskapet) og i Storbritannia (2,8%).

De som drakk minst (1-2 enheter under hele svangerskapet) bor i Norge og Sverige og i Frankrike, Polen, Finland og Russland.

Selv om en større andel av russiske kvinner fortsetter å drikke under svangerskapet sammenlignet med andre land, drikker de altså ikke like mye. Italia kan være en av de verste landene, ettersom kvinner som drikker under svangerskapet i Italia, drikker mye mer enn kvinnene i de andre landene. Igjen kan dette skyldes en kombinasjon av faktorer.

Postdoktor Angela Lupattelli fra Universitetet i Oslo, som koordinerte studien i Norge og Italia, forklarer:

– Vi kan spekulere i at både sosiale og kulturelle faktorer har betydning. Kvinners holdninger på den ene siden, og nasjonale alkoholrelatert anbefalinger og politikk på den andre, kan påvirke kvinners drikkeatferd i svangerskapet," sier Lupattelli.

Røykere og høyt utdannede kvinner drikker mest

Sammenhengen mellom røyking før graviditet og alkoholbruk i svangerskapet har vært observert i tidligere studier. En mulig forklaring for dette kan være at disse kvinnene har en underliggende mer risikofylt helseatferd.

Det kan imidlertid virke som mer av et paradoks at eldre og mer høyt utdannede kvinner har en høyere sannsynlighet for å drikke under svangerskapet, noe som bekrefter tidligere undersøkelser.

Denne studien har ikke undersøkte forholdet mellom utdanning og mengden eller hyppigheten av drikking under svangerskapet.

Likevel spekulerer forfatterne på om eldre, mer utdannede kvinner kanskje er mer kritiske til absolutte råd av alkoholavholdenhet.  Forfatterne lurer også på om disse kvinnene er mindre mottakelige enn yngre kvinner for kampanjer som advarer mot bruk av alkohol under svangerskapet, særlig hvis de har drukket alkohol i tidligere svangerskap og likevel fått friske barn

Forfatterne mener derfor at det er viktig at nasjonale kampanjer mot drikking i svangerskapet er rettet mot alle kvinner i fertil alder:

– Det finnes ingen trygg nedre mengde alkohol som er anbefalt i svangerskapet. Vi anbefaler derfor alle gravide å følge norske retningslinjer som anbefaler total avholdenhet under svangerskapet, sier Nordeng. 

Data

Studien omfattet 7905 kvinner, 53% var gravide og 46% var nybakte mødre (med et barn opp til ett år).

Landene inkluderte Kroatia, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Polen, Russland, Serbia, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Kvinnene fylte ut et anonymt elektronisk spørreskjema, som var tilgjengelig på utvalgte nettsteder for gravide i de respektive landene. Fordi spørreskjemaet var anonymt, mener forfatterne at underrapportering var minimal.

Studien ble ledet av Folkehelseinstituttet og Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo i Norge, i samarbeid med Universitetet i Gøteborg og Sahlgrenska universitetssykehus i Sverige.

Referanse

Mårdby AC, Lupattelli A, Hensing G, Nordeng H. Consumption of alcohol during pregnancy-A multinational European study. Women Birth. 2017 Jan 19. pii: S1871-5192(17)30005-7.