Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Mange meldinger til Kosmetikkbivirkningsregisteret i 2016, men fortsatt store mørketall

En av ti får bivirkninger fra kosmetikk- eller kroppspleieprodukter, men bare 170 meldte fra om skadene i 2016. Bivirkninger kan du melde selv på Altinn.no eller til helsepersonell.

Fete typer/Folkehelseinstituttet
Fete typer/Folkehelseinstituttet

De lave tallene skyldes trolig underrapportering fra både forbruker og helsepersonell.

– I 2016 fikk vi inn 170 meldinger til bivirkningsregisteret vårt for kosmetiske produkter mot 216 i 2015. I 2015 så vi en fordobling fra de to foregående årene, men vi ønsker fortsatt at enda flere forbrukere og helsepersonell sier fra til oss om bivirkninger de opplever. Vi er helt avhengig av hjelp fra forbrukerne i jobben vår med å gjøre produktene på markedet tryggere å bruke, sier Berit Granum som er seniorforsker ved Avdeling for toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet.

Selvrapportering gir økt innmelding

Tidligere har forbrukerne måtte ta kontakt med helsepersonell for å melde fra om sine bivirkninger.

– Dette har nok blitt opplevd som tungvint for folk, og vi lanserte derfor i mai 2015 et nettbasert meldesystem hvor forbrukerne selv kan melde fra om bivirkninger ved å sende inn et skjema via Altinn, forklarer Granum.

– Den store økningen i antall meldinger i 2015 skyldtes sannsynligvis det nye nettbaserte meldesystemet og den store medieoppmerksomheten ved lanseringen av systemet, sier Granum.

 

Mer variert innmelding

De tidligere årene har produkter solgt fra apotek vært overrepresentert i bivirkningsregisteret. En mulig årsak til dette er at mer enn 80 prosent av meldingene ble sendt inn av apotekfarmasøyter. I tillegg kan det være mer naturlig for forbrukerne å gå tilbake til apoteket hvor de har kjøpt produktet for å melde fra om sine bivirkninger enn å melde fra om produkter kjøpt i en annen butikk eller via netthandel.

– Etter at vi lanserte det nye nettbaserte meldesystemet ser vi en mer balansert innrapportering av produkter, hvor vi nå får inn flere meldinger på produkter som selges andre steder enn fra apotek, sier Berit Granum.

Meld fra om alle typer bivirkninger

kosmetikkbivirkninger-berit-granum.jpg

En økt innrapportering vil bidra til å gi en bedre oversikt over hvilke produkter som kan gi bivirkninger, og hvilke typer bivirkninger og alvorlighetsgrad disse produktene kan gi. Denne informasjonen brukes i arbeidet med å gjøre kosmetiske produkter tryggere å bruke.

– Alle former for bivirkninger bør meldes inn. Selv om symptomene forsvinner når man slutter å bruke produktet, ønsker vi at folk melder fra til oss om det de har opplevd. Dersom bivirkningene er kraftige og/eller langvarige bør man også kontakte lege, påpeker Granum.

Har du opplevd bivirkninger fra kosmetiske produkter? Meld fra til oss!

Du kan melde inn dine bivirkninger enten via internett eller via helsepersonell.

  • Via internett: Bruk skjemaet "Innmelding av kosmetikkbivirkninger", som du finner ved å logge deg inn på Altinn.
  • Via helsepersonell: Henvend deg til apotek, lege, tannlege eller helsesøster, slik at de kan fylle ut meldeskjemaet. Helsepersonell har plikt til å ta imot bivirkningsmeldinger og rapportere videre til Folkehelseinstituttet.