Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere barn med fedme i verden, stabil andel i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere barn med fedme i verden, stabil andel i Norge

Forskningsfunn

Flere barn med fedme i verden, stabil andel i Norge

Det er ti ganger flere barn og ungdom med fedme i verden i dag enn for 40 år siden, viser ny studie. Andelen norske barn med fedme har stabilisert seg de siste ti åra.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er ti ganger flere barn og ungdom med fedme i verden i dag enn for 40 år siden, viser ny studie. Andelen norske barn med fedme har stabilisert seg de siste ti åra.


Studien «Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016» publiseres i dag i tidsskriftet The Lancet. 11. oktober er verdens fedmedag. Folkehelseinstituttet har levert deler av det norske datagrunnlaget til studien.

Studien fant at fedme blant verdens barn og ungdom i løpet av perioden 1975 til 2016 økte fra mindre enn 1 prosent (tilsvarende fem millioner jenter og seks millioner gutter) i 1975 til nesten 6 prosent hos jenter (50 millioner) og nesten 8 prosent hos gutter (74 millioner) i 2016.

For gutter og jenter sammenlagt økte antall 5–19-åringer med fedme over ti ganger globalt, fra 11 millioner i 1975 til 124 millioner i 2016. Ytterligere 213 millioner var overvektige i 2016, men lå under terskelen for fedme.

Stabilt i høyinntektsland

Økningen i barne- og ungdomsfedme har akselerert i lav- og mellominntektsland, spesielt i Asia. Mens økningen i høyinntektslandene har bremset og stabilisert seg.

I Europa hadde jenter på Malta og gutter i Hellas høyest fedme, henholdsvis 11,3 prosent og 16,7 prosent av befolkningen 5–19 år (tall for 2016). Jenter og gutter i Moldova hadde lavest fedme, henholdsvis 3,2 prosent og 5 prosent.

I Norge ser det ut til at andelen barn med overvekt og fedme ikke lenger øker. Det siste tiåret har den samlede prosentandelen norske skolebarn som har overvekt eller fedme, forandret seg lite (Kilde: Barnevekststudien 2008, 2010, 2012 og 2015, Folkehelseinstituttet).

Interaktive kart og rangeringer basert på den nye studien finner du på nettstedet ncdrisc.org, blant annet et verdenskart med oversikt over overvekt blant jenter 5–19 år.

Forebygging av overvekt og fedme

For å kunne gjøre noe med overvekt og fedme på samfunnsnivå er det viktig med både befolkningsrettede og individrettede tiltak. Internasjonalt ser vi en økende diskusjon om hvilke folkehelsetiltak som kan og bør brukes for å klare å redusere andelen med overvekt og fedme i befolkningen.

Befolkningsrettede tiltak som blir diskutert i Norge, er bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen og nærmiljøet, og redusert tilgang på næringsfattige matvarer som for eksempel sukrede drikker.

Les mer om forebygging i kapitlet om overvekt og fedme i Folkehelserapporten.

Om studien

Studien ble ledet av Imperial College London og World Health Organization (WHO). Den undersøkte kroppsmasseindeks (KMI) og hvordan fedme har endret seg i verden fra 1975 til 2016. Mer enn 1000 forskere bidro.

Studien analyserte vekt- og høydemålinger fra nesten 130 millioner mennesker eldre enn fem år (31,5 millioner personer i alderen 5–19 år, og 97,4 millioner i alderen 20 år og eldre).

Studiens klassifisering av overvekt og fedme er en annen enn den som brukes i Folkehelseinstituttets barnevekststudie.

Referanse

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults” by NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), published 10 October 2017 in The Lancet. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)32129-3