Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningsfunn

Færre nordmenn har høyt blodtrykk

Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.

Lege måler blodtrykk
Lege måler blodtrykk.

Studien bekrefter Folkehelseinstituttets funn fra tidligere nasjonale helseundersøkelser, Tromsøundersøkelsen og HUNT som viser at nordmenns blodtrykk har sunket betydelig siden midt på 1990-tallet.

– Studien viser at den positive utviklingen ikke bare er en norsk trend, men at det skjer i alle rike land, sier Inger Ariansen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Sammen med kolleger fra Folkehelseinstituttet har Ariansen levert deler av det norske datagrunnlaget til studien som ble publisert i The Lancet.

Ariansen sier at forskerne bak studien diskuterer hva som kan være årsaken til den positive utviklingen. En mulighet er endringer i kostholdet; mindre salt og tilgang på friske grønnsaker og frukt hele året. En annen mulighet er at personer med høyt blodtrykk fanges opp tidligere og følges opp med bedre behandlingsmetoder i rike land.

– Hos eldre i Norge tror vi at medisiner er viktig for nedgangen. Svært mange eldre over 75 år bruker slike medisiner. Men blodtrykket har også sunket i aldersgruppen 40-42 år, hvor under fem prosent brukte blodtrykksenkende medisiner, sier Ariansen.

Hun sier at forskerne i de norske helseundersøkelsene først ikke trodde på nedgangen de fant på 90-tallet. Nedgangen var nemlig så markant at forskerne lurte på om det var noe galt med blodtrykksapparatene de brukte. Men nedgangen viste seg å være reell.

Nå viser denne nye studien at nedgangen har skjedd i hele den rike verden, for eksempel i Australia, Canada, USA og land i Vest-Europa. Det gjennomsnittlige blodtrykket har sunket mye i høyinntektsland i vesten og asiatiske stillehavsland i perioden 1975 til 2015. Disse landene hadde det høyeste blodtrykket i verden i 1975, men har nå noen av de laveste.

Over en milliard mennesker har høyt blodtrykk

Utviklingen har vært positiv i rike land, men i fattige land har den derimot vært negativ. Blodtrykket i disse landene har blitt høyere i samme periode. På verdensbasis har nå over en milliard mennesker høyt blodtrykk. Dette er en fordobling på 40 år.

Blodtrykket er høyest i lavinntektsland i Afrika og Sør-Asia. Over 220 millioner kinesere og 200 millioner indere har høyt blodtrykk. I en del land i Sentral- og Øst-Europa er problemet også utbredt.

Antallet mennesker med høyt blodtrykk i verden har økt fra 594 millioner i 1975 til 1,1 milliard i 2015.

Om metoden

Studien sammenstilte datagrunnlaget fra 1 479 studier som hadde målt blodtrykket til 19 millioner voksne personer. Datagrunnlaget ble brukt til å beregne verdensomspennende trender i blodtrykk mellom 1975 og 2015.

Referanse

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants, The Lancet, Available online 16 November 2016, ISSN 0140-6736, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31919-5

Relaterte saker

Relaterte studier om blodtrykk i Norge