Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre nordmenn har høyt blodtrykk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre nordmenn har høyt blodtrykk

Forskningsfunn

Færre nordmenn har høyt blodtrykk

Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.

Lege måler blodtrykk
Lege måler blodtrykk.

Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.


Studien bekrefter Folkehelseinstituttets funn fra tidligere nasjonale helseundersøkelser, Tromsøundersøkelsen og HUNT som viser at nordmenns blodtrykk har sunket betydelig siden midt på 1990-tallet.

– Studien viser at den positive utviklingen ikke bare er en norsk trend, men at det skjer i alle rike land, sier Inger Ariansen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Sammen med kolleger fra Folkehelseinstituttet har Ariansen levert deler av det norske datagrunnlaget til studien som ble publisert i The Lancet.

Ariansen sier at forskerne bak studien diskuterer hva som kan være årsaken til den positive utviklingen. En mulighet er endringer i kostholdet; mindre salt og tilgang på friske grønnsaker og frukt hele året. En annen mulighet er at personer med høyt blodtrykk fanges opp tidligere og følges opp med bedre behandlingsmetoder i rike land.

– Hos eldre i Norge tror vi at medisiner er viktig for nedgangen. Svært mange eldre over 75 år bruker slike medisiner. Men blodtrykket har også sunket i aldersgruppen 40-42 år, hvor under fem prosent brukte blodtrykksenkende medisiner, sier Ariansen.

Hun sier at forskerne i de norske helseundersøkelsene først ikke trodde på nedgangen de fant på 90-tallet. Nedgangen var nemlig så markant at forskerne lurte på om det var noe galt med blodtrykksapparatene de brukte. Men nedgangen viste seg å være reell.

Nå viser denne nye studien at nedgangen har skjedd i hele den rike verden, for eksempel i Australia, Canada, USA og land i Vest-Europa. Det gjennomsnittlige blodtrykket har sunket mye i høyinntektsland i vesten og asiatiske stillehavsland i perioden 1975 til 2015. Disse landene hadde det høyeste blodtrykket i verden i 1975, men har nå noen av de laveste.

Over en milliard mennesker har høyt blodtrykk

Utviklingen har vært positiv i rike land, men i fattige land har den derimot vært negativ. Blodtrykket i disse landene har blitt høyere i samme periode. På verdensbasis har nå over en milliard mennesker høyt blodtrykk. Dette er en fordobling på 40 år.

Blodtrykket er høyest i lavinntektsland i Afrika og Sør-Asia. Over 220 millioner kinesere og 200 millioner indere har høyt blodtrykk. I en del land i Sentral- og Øst-Europa er problemet også utbredt.

Antallet mennesker med høyt blodtrykk i verden har økt fra 594 millioner i 1975 til 1,1 milliard i 2015.

Om metoden

Studien sammenstilte datagrunnlaget fra 1 479 studier som hadde målt blodtrykket til 19 millioner voksne personer. Datagrunnlaget ble brukt til å beregne verdensomspennende trender i blodtrykk mellom 1975 og 2015.

Referanse

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants, The Lancet, Available online 16 November 2016, ISSN 0140-6736, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31919-5