Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Endring i rutineundersøkelse for tuberkulose

Alle asylsøkere og flyktninger, og alle innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose, har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Fra 1. mars 2017 er undersøkelsen for latent tuberkulose ved ankomst til Norge mer målrettet.

Illustrasjonsfoto
Colourbox.com

Dette innebærer noen endringer:

  • IGRA-blodprøve skal nå bare tas av de som på grunn av forhøyet risiko vil bli vurdert for forebyggende behandling ved positivt funn.
  • Spedbarn under 6 måneder skal undersøkes individuelt av helsepersonell i stedet for med en blodprøve. 
  • Rutineundersøkelse for smittsom lungetuberkulose med lungerøntgen fortsetter uendret.

Lite nysmitte

- Den rutinemessig ankomstundersøkelsen er en viktig grunn til at det er lite nysmitte av tuberkulose i Norge i dag, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Av de 300 til 400 tuberkulosetilfellene som meldes årlig i Norge, er ni av ti født utenfor Norge. Av de utenlandsfødte der man kjenner oppholdstiden i Norge, er nesten halvparten blitt oppdaget første året etter at de kom hit. 

Målrettet og kostnadseffektiv

- Tuberkuloseundersøkelsen av nyankomne krever imidlertid samarbeid mellom mange parter, og kan være vanskelig å gjennomføre. Dette så vi blant annet høsten 2015 da det var høye ankomsttall av asylsøkere. Videresending av helseinformasjon fra ankomst, og særlig resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen, var én av flaskehalsene, sier Arnesen.

Hvordan man kan gjøre tuberkuloseundersøkelsen ved ankomst så kostnadseffektiv, målrettet, gjennomførbar og akseptabel som mulig, både for den som skal undersøkes og for samfunnet, har vært tema i Folkehelseinstituttets dialog med relevante fagmiljøer og i den nasjonale Tuberkulosekomiteen de siste par årene.  

- Jeg tror at det har vært lurt å ta seg tid til å se saken fra ulike synsvinkler og jeg tror vi er kommet fram til en løsning som balanserer de ulike hensynene best mulig, gitt de begrensningene vi har, sier Arnesen, som legger til at hun er svært glad for engasjementet i de ulike faggruppene.   

Endringene 1. mars er også oppdatert  her:

Verktøy for helsepersonell

Det er gjort justeringer i flytskjema for smitteoppsporing og flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn. Det er laget en sjekkliste for tuberkuloseundersøkelse av spedbarn. Dette ligger samlet på siden verktøy for helsepersonell

Pasientrettet informasjon

Pasientrettet informasjon om tuberkulose ligger på egen side.

Tidligere anbefaling om helseundersøkelse etter 3 måneder

I tillegg til endringene i ankomstundersøkelsen, anbefaler Helsedirektoratet at nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente blir tilbudt en helseundersøkelse etter 3 måneder i landet, der det blant annet spørres om risikofaktorer for tuberkulose, og at de som har en slik risikofaktor tilbys IGRA-test. 

Om tuberkulose

Internasjonalt er tuberkulose den infeksjonen som tar flest liv. 

I tillegg regner WHO med at bortimot en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose uten å være syke (latent tuberkulose).  Av de som er smittet er det bare noen få som vil utvikle sykdommen tuberkulose.

Sannsynligheten for at en som er smittet skal bli syk er langt større hvis personen har visse risikofaktorer: har nedsatt immunforsvar, er nysmittet eller nyankommet fra et land med svært høy forekomst av tuberkulose eller er et barn.

Screening for tuberkulose og forebyggende behandling av smittede personer som tilhører risikogruppene er en av pilarene i WHOs strategi for å bekjempe tuberkulose i Europa.