Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Endring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Siden 2009 har jenter i 7. klasse fått tilbud om HPV-vaksine. Folkehelseinstituttet har innstilt Cervarix som HPV-vaksine fra høsten 2017.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Folkehelseinstituttet har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for ny avtale om levering av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet. I anbudet deltok to produsenter. GlaxoSmithKline deltok med vaksinen Cervarix og MSD deltok med Gardasil 9. Folkehelseinstituttet har, på bakgrunn av dokumentasjonen i tilbudene fra leverandørene som deltok, valgt Cervarix. Kontrakt kan først signeres når karenstiden er utløpt. Dette følger av regelverket for offentlige anskaffelser. 

– Cervarix fikk beste vurdering for begge hovedkriteriene kvalitet og pris, og har derfor vunnet anbudskonkurransen. I kriteriet kvalitet inngår vurdering av både effekt og sikkerhet. Vaksinen vil bli tatt i bruk fra høsten 2017, sier avdelingsdirektør Britt Wolden i Folkehelseinstituttet. 

Begge vaksiner gir svært god beskyttelse

Begge HPV-vaksinene har dokumentert svært god beskyttelse mot utvikling av forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-type 16 og 18. Disse to HPV-typene er ansvarlig for mer enn 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem kreftfremkallende HPV-typer. Cervarix har imidlertid vist god beskyttende effekt mot forstadier til livmorhalskreft uavhengig av HPV-type (kryssbeskyttelse). Vaksinene vurderes derfor til å ha jevngod beskyttelse mot livmorhalskreft totalt sett.

– Folkehelseinstituttet har vurdert begge vaksinene som svært gode vaksiner med hensyn til målsettingen som er å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft.  I vurderingen har vaksinenes kvalitet blitt vektet med 70 prosent, pris med 30 prosent, sier Wolden.   

Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2007, og har vært brukt i vaksinasjonsprogram i mange land over flere år. Det er distribuert over 64 millioner doser av denne vaksinen på verdensbasis. I Norge brukes vaksinen allerede i vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner født 1991 og senere.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere informasjonsmateriell og informere kommunene nærmere om programendringen før oppstart.

Tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet er uavklart

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble anbudet gjennomført kjønnsnøytralt. Departementet har foreløpig ikke besluttet om gutter skal tilbys HPV-vaksine. Folkehelseinstituttet utarbeidet en rapport i 2016 hvor vi anbefaler at gutter også bør få tilbud om HPV-vaksine. Bakgrunnen for dette er at gutter også rammes av kreftformer som skyldes HPV, og at vaksinen kan beskytte gutter mot disse HPV-relaterte sykdommene.