Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dobling i bruk av p-stav blant unge kvinner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dobling i bruk av p-stav blant unge kvinner

Nyhet

Reseptregisteret oppdatert med 2016-tall

Dobling i bruk av p-stav blant unge kvinner

Antall unge kvinner som bruker langtidsvirkende prevensjonsmiddel («p-stav») har nær doblet seg fra 2015 til 2016.

Kvinne snakker med lege om prevensjon
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Antall unge kvinner som bruker langtidsvirkende prevensjonsmiddel («p-stav») har nær doblet seg fra 2015 til 2016.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Reseptregisterets nye tall viser også at salget av legemidler til behandling av diabetes type 2, målt i kroner, er nær fordoblet i løpet av fem år. Du kan se alle tallene på Reseptregisterets nettsider.

Prevensjonsmidler

I 2016 fikk 335 000 kvinner i alderen 15-44 år utlevert minst ett prevensjonsmiddel (ATC-gruppe G03A). Dette utgjør 33 prosent av kvinnene i aldersgruppen. Både andelen kvinner som bruker prevensjonsmidler, og bruken av prevensjonsmidler totalt, har vært stabil de siste tre årene. Figur 1 viser andelen som fikk prevensjonsmidler i 2016 i aldersgrupper fra 15 – 44 år.

andel_kvinner_15_44_prevensjon_reseptreg2016.jpg

Figur 1. Andel kvinner i aldersgrupper 15-44 år som fikk prevensjonsmidler (G03A) i 2016.

Bruken av den langtidsvirkende «p-staven» økte sterkt, spesielt hos de yngste kvinnene. I aldersgruppen 15-19 år fikk 9000 kvinner «en p-stav» i 2016, nær en dobling fra året før, se figur 2. Mer enn 19 000 kvinner fikk en «p-stav» i 2016, en økning på 56 prosent fra 2015. Bruken av andre langtidsvirkende prevensjonsmidler som hormonspiral økte i 2016, mens bruken av vaginalring gikk noe ned.

Økningen i bruk av de ulike prevensjonsmidlene er i samsvar med anbefalingene fra Legemiddelverket[1].

andel_kvinner_15_44_pstav_reseptreg2016.jpg

Figur 2. Andel kvinner i aldersgruppen 15-44 år som fikk langtidsvirkende prevensjonsmiddel («P-stav») i 2015 og 2016.

Økning i salget av nyere legemidler til behandling av diabetes type 2

Reseptregisteret viser at det har vært vekst i salget (målt i kroner, utsalgspris fra apotek) for legemidler til behandling av diabetes type 2 (ATC-gruppe A10B), fra 239 millioner i 2012 til 473 millioner i 2016, nær en dobling.

Økt salg av nyere legemidler til behandling av diabetes type 2 (DPP-4-hemmere (ATC-kode A10BH), GLP-1 analoger (A10BJ), SGLT2-hemmere (A10BK)), og kombinasjoner av disse med metformin, er hovedårsaken til økningen. Søk på Reseptregisterets nettsider gir flere detaljer om utviklingen.

Ved oppstart av legemiddelbehandling for regulering av blodsukkeret ved diabetes type 2, er metformin førstevalg. Nye retningslinjer for behandling kom i 2016[2]. Ved utilstrekkelig blodsukkersenkende effekt av metformin alene, eller når metformin ikke kan brukes, anbefales individuelt tilpasset behandling med andre blodsukkersenkende legemidler.

Om legemiddelstatistikken fra Folkehelseinstituttet

Reseptregisterets nettsider kan du ta ut rapporter som viser antall brukere av legemidler. Dette kan gjøres ved søk på forhåndsdefinerte legemiddelgrupper, via ATC-koder, eller ved søk på et virkestoff (eller et produktnavn for å finne ATC-koden). Nettsidene inneholder blant annet data om:

  • Antall brukere, eventuelt fordelt på kjønn, 5-års aldersgrupper, fylke eller helseregion
  • Antall brukere per 1000 innbyggere (ettårsprevalens per 1000)
  • Omsetning i kroner (apotekenes utsalgspris)
  • Omsetning i doser (DDD – definerte døgndoser)
  • Befolkningsgrunnlag i statistikken (fra SSB), eventuelt fordelt på kjønn, 5-års aldersgrupper, fylke eller helseregion

Tre kilder gir til sammen komplett oversikt over legemiddelbruken i Norge;

  • Reseptregisterets nettsider
  • Instituttets årlige rapport «Reseptregisteret 2012-2016» (publiseres 27. april 2017, rapport for 2015)
  • Instituttets årlige rapport om grossistenes salg av legemidler "Legemiddelforbruket i Norge 2012 - 2016" (publiseres 30. mars 2017, rapport for 2015)

Referanser

1) Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler, Legemiddelverkets nettsted

2) Nasjonal faglig retningslinje for diabetes, Helsedirektoratets nettsted