Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet

Forskningsfunn

Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet

Mobiltelefonbruk under graviditet er ikke knyttet til høyere risiko for dårlig utvikling av barnets språk og motorikk, viser funn fra en studie basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com
Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Mobiltelefonbruk under graviditet er ikke knyttet til høyere risiko for dårlig utvikling av barnets språk og motorikk, viser funn fra en studie basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.


- Vår store studie viser at gravide kvinners mobiltelefonbruk ikke er forbundet med risiko for å skade den nevrologiske utviklingen hos fosteret, sier Eleni Papadopoulou, forsker ved Folkehelseinstituttet og hovedforfatter av artikkelen, som ble publisert i tidsskriftet BioMed Central.

Sammen med Jan Alexander, fagdirektør på Folkehelseinstituttet, analyserte Papadopoulou selvrapporterte data om mors mobilbruk og barns utvikling ved tre- og femårsalder blant over 45 000 mor og barn-par i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Overraskende fordel

Resultatene fra studien viser at barn til mødre som brukte mobiltelefon faktisk hadde lavere risiko for dårlig utvikling av språk og motoriske ferdigheter ved treårsalder, enn barn av mødre som ikke brukte mobiltelefon. Studien tok høyde for faktorer som kunne påvirke resultatene, for eksempel mors personlighet, psykiske helse og foreldrestil. Den beskyttende effekten skyldes sannsynligvis faktorer som studien ikke målte, for eksempel mors sosiale bakgrunn og familiebakgrunn.

- De gunstige effektene vi rapporterer, bør tolkes med forsiktighet på grunn av de vanlige begrensningene i observasjonsstudier, men funnene våre bør i det minste dempe enhver bekymring mødre har for å bruke mobiltelefonen sin under graviditet, tilføyer Papadopoulou.

Selv om resultatene i denne studien ikke viste noen utviklingsproblemer ved femårsalder, viste imidlertid en annen studie med data fra fem fødselskohorter, inkludert MoBa, en noe høyere risiko for hyperaktivitet/oppmerksomhetssvikt blant femåringer. Det er imidlertid viktig å merke seg at hos norske kvinner var hyppig bruk av mobiltelefon forbundet med lavere risiko for emosjonelle vansker hos femåringer. [1]

Trenger mer forskning

MoBa rekrutterte deltakere mellom 2000 og 2009, og i løpet av denne perioden økte mobiltelefonbruk dramatisk. Siden 2009 har smarttelefonteknologi vesentlig endret mobilvanene.

- Selv om vi ikke kan være sikre på de samme resultatene hvis studien ble gjennomført i dag, nå som bruken av smarttelefoner er vesentlig mer utbredt, har den fysiske eksponeringen for stråling fra mobiltelefon ikke forandret seg så mye, sier Papadopoulou.

Det er fortsatt store hull i kunnskap om virkningen av eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (mobilstråling) på menneskers helse, slik at videre forskning er nødvendig.

Referanse

Maternal cell phone use in early pregnancy and child's language, communication and motor skills at 3 and 5 years: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) Papadopoulou et al. BMC Public Health September 2017.

Annen referanse nevnt i artikkel

[1] Birks L et al Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioural problems in five birth cohorts. Environment International (2017).