Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnets alder kan ha betydning ved delt bosted»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnets alder kan ha betydning ved delt bosted

Forskningsfunn

Delt bosted

Barnets alder kan ha betydning ved delt bosted

Tre års alder kan være et skille for hvordan barna påvirkes av delt bosted, men resultatene fra ulike studier spriker en del. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Gutt som river i stykker papir som illuderer mor og far
Colourbox.com

Tre års alder kan være et skille for hvordan barna påvirkes av delt bosted, men resultatene fra ulike studier spriker en del. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.


Ifølge den nye rapporten «Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt» ser det ut til å være et mønster knyttet til barnas alder:

  • For barn over tre år finner ingen av studiene negative resultater for barn som bor like mye hos mor og far.

  • For barn under tre år er det mer blandede resultater – også negative – for barn som har delt bosted.

Forskerne gjennomgikk alle studier om hvordan delt bosted påvirker barn.

– Vi fant veldig mange studier som kan si mye interessant om sammenhenger mellom ulike variabler, som konflikt, økonomi og delt bosted, men ikke noe om direkte konsekvenser av delt bosted, sier forsker Nora Blaasvær ved Folkehelseinstituttet.

Behov for mer kunnskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å gjennomgå forskningen på dette feltet og å utarbeide en systematisk oversikt over studier av ulike bostedsordninger for barn.

Målet var å identifisere, vurdere og sammenstille forskning som kan si noe om konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn, men det var ikke mye forskning å finne om akkurat dette.

– Her ser vi et stort behov for mer kunnskap, sier Wenche Mobråten, direktør for oppvekstavdelingen i Bufdir.

Handler ikke bare om bosted

De siste par årene har det vært en het debatt om delt bosted for barn. Ulike aktører har hevdet at det beste for barn er å bo like mye hos både mor og far, mens andre har vært uenig i dette. Begge sider har vist til forskning, men det er først nå at det er laget en systematisk oversikt av forskningen på dette området.

 – Hvordan det går med barna handler ikke nødvendigvis om bostedformen, men om mange andre forhold knyttet til sosiale og økonomiske forhold og hvordan forholdet er mellom voksne og barn, understreker Nora Blaasvær.

Hun mener at debatten om delt bosted er tjent med at det ryddes opp i hva de ulike studiene kan si noe om. Studier hvor psykisk helse hos barn er målt på ett tidspunkt sier ikke mye om konsekvensene av delt bosted, fordi det er så mange andre ting som kan påvirke hvordan et barn har det. Ifølge Blaasvær er det avgjørende å se på hva som faktisk sammenlignes i studiene:

– Det ikke så overraskende at barn med delt bosted som har nær kontakt med begge foreldrene, skårer bedre enn barn som bor med kun én forelder og har liten eller ingen kontakt med den andre.

Fant ingen studier om boform

I denne forskningsoppsummeringen søkte forskerne etter studier som har fulgt barn og familier over tid.  I slike longitudinelle studier ser man på de samme utfallsmålene flere ganger, for å se om det er en endring i for eksempel psykisk helse hos barna før og etter at de hadde delt bosted.

Forskerne søkte etter studier som hadde sammenlignet barn som bodde like mye hos mor og far med barn som bor i en mindre likedelt bostedsform, men som har jevn kontakt med begge sine foreldre.

– Vi fant ingen slike studier, understreker forskeren.

Svært lav tillit til resultatene i de inkluderte studiene

Studiene som er inkludert i den nye rapporten er kjent i fagmiljøene, og de fleste er kommentert tidligere. I denne studien har man for første gang systematisk vurdert disse studiene for ulike variabler som påvirker hvor stor tillit man kan ha til resultatene.

Forskerne har blant annet vurdert detaljer i studiene, som hvor sammenlignbare de ulike gruppene er, hvor mange deltakere som er med i studien, hvordan utfallene på barna er målt og hvor presise resultatene i studiene er.

– Samtlige studier er utført på en slik måte at vi har svært lav tillit til resultatene.  Det betyr at vi ikke vet om resultatene er korrekte, eller rett og slett feil. Vi kan med andre ord ikke vite med sikkerhet om hvilke konsekvenser delt bosted har for barn, avslutter Nora Blaasvær.