Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Åtte av ti aborter skjer medikamentelt

Medikamentell abort har overtatt for kirurgiske inngrep: 82 prosent av planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, mot knapt seks prosent det året som denne abortmetoden ble tatt i bruk. Det viser en ny studie som gjort på data fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

abort-veiledning_cropped_COLOURBOX534032.jpg

Medikamentell abort ble tilgjengelig for norske kvinner i 1998, og i løpet av de neste 15 årene har det vært en tilnærmet total omlegging fra kirurgisk til medikamentell abort. Dette er blant resultatene av en studie som leder av Abortregisteret, gynekolog Mette Løkeland, og hennes fire medforskere har gjennomført. Studien er publisert i siste utgave av det medisinske tidsskriftet «International Journal of Epidemiology». 

– Denne måten å avslutte et svangerskap på har vist seg som effektiv og trygg, og mindre ressurskrevende enn kirurgisk abort, sier Mette Løkeland, som også er tilknyttet Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Samme abortrate som før omleggingen

Forskerne analyserte data fra 223 692 kvinner som er registrert i Abortregisteret. Bruken av medikamentell abort økte fra 5,9 prosent i 1998 til 82,1 prosent av abortene i 2013.

Da medikamentell abort ble introdusert, advarte enkelte kritikere mot dette. De mente at behandlingsmåten ville føre til at flere svangerskap ville bli avsluttet med abort. Slik har det ikke gått.

– Abortraten, det vil si antall aborter per tusen kvinner mellom 15 og 49 år, har vært relativt stabil disse 15 årene, konstaterer Mette Løkeland.

Artikkelen Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998–2013 er en del av Mette Løkelands doktorgradsarbeid. Denne artikkelen er et resultat av et samarbeid mellom fagfolk fra Universitetet i Bergen, Kreftregisteret, Haukeland universitetssjukehus og Folkehelseinstituttet.

Ventetiden er forkortet

Studien viser at samtlige sykehus kunne tilby medikamentell abort i 2012, mens 84,4 prosent av dem hadde tilbud om dette mellom niende og tolvte uke av svangerskapet. Videre tilbød 92,1 prosent av sykehusene hjemmeabort med legemiddelet misoprostol.

 – Studien viser også at kvinner som har tatt medikamentell abort har fått utført inngrepet tidligere i svangerskapet, og at gjennomsnittlig ventetid har gått ned fra 11,3 dager i 1998 til 7,3 dager i 2013, forteller Løkeland.

Kan bidra til lavere mødredødelighet

Globalt har abortraten vært synkende, men samtidig har andelen utrygge aborter økt. Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol – som brukes ved medikamentell abort – kan bidra til å redusere mødredødelighet.

– Dette gjelder ikke minst i områder med begrenset tilgang på helsepersonell og helsetjenester, sier Mette Løkeland.

Referanse:

Mette Løkeland, Tone Bjørge, Ole-Erik Iversen, Rupali Akerkar, Line Bjørge. Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998–2013 Int. J. Epidemiol. dyw270 first published online December 28, 2016 doi:10.1093/ije/dyw270

Medikamentell abort

Med medikamentell abort avsluttes svangerskapet på denne måten:

  1. Først tas en tablett mifepristone som stanser graviditeten.
  2. Etter én til to dager settes fire vaginaltabletter misoprostol. Tablettene får livmoren til å trekke seg sammen.

De fleste aborterer i løpet av få timer.

Abortregisteret

Abortregisteret registrerer data om aborter i Norge og tilrettelegger dem for forskning og helseanalyse.