Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bedre smittevern vil redusere antibiotikabruken»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bedre smittevern vil redusere antibiotikabruken

Nyhet

Bedre smittevern vil redusere antibiotikabruken

Håndhygiene, utført på rett måte til rett tid, hindrer overføring av sykdomsfremkallende bakterier, også de som er motstandsdyktige mot antibiotika. Dette enkle tiltaket reduserer forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, minsker behovet for antibiotika og hindrer at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

Bilde av pilleforpakninger
Foto: Colourbox.com

Håndhygiene, utført på rett måte til rett tid, hindrer overføring av sykdomsfremkallende bakterier, også de som er motstandsdyktige mot antibiotika. Dette enkle tiltaket reduserer forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, minsker behovet for antibiotika og hindrer at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette framgår av tre artikler som forskere fra Folkehelseinstituttet har fått publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Artiklene handler om Nasjonal veileder for håndhygiene, antibiotikabruk og antibiotikaresistens i sykehus og sykehjem.

Antibiotikaresistens er et økende problem både i Norge og ellers i verden. Når sykdomsfremkallende bakterier blir resistente (motstandsdyktige) mot ett eller flere antibiotika, blir det vanskeligere å behandle infeksjoner.

Viktig å unngå overforbruk av antibiotika

Ved å hindre spredning av sykdomsfremkallende bakterier minsker man behovet for antibiotikabehandling. Dette vil igjen dempe utviklingen av resistens hos bakterier.

– Det er viktig å unngå overforbruk og feil bruk av antibiotika. Spesielt gjelder dette de bredspektrede. Dette er antibiotika som virker mot mange typer bakterier, og som dermed øker muligheten for resistensutvikling, sier overlege Øyunn Holen i Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets undersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i norske sykehus og sykehjem våren 2016, viser at bredspektrede antibiotika utgjorde 33 prosent av de vel 3 400 forskrivningene av antibiotika i sykehus.

Mulig å begrense bredspektrede antibiotika i sykehus

Bredspektrede antibiotika blir hyppigere forskrevet til behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner, enn til infeksjoner oppstått utenfor sykehus. Særlig fant man dette ved behandling av nedre luftveisinfeksjoner.

– Det ser ut til å være rom for å redusere bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus ved å forebygge infeksjoner som skyldes opphold eller behandling i en helseinstitusjon, sier overlege Holen.

Retningslinjer bør etterleves bedre i sykehjem

De fleste infeksjoner i sykehjem er helsetjenesteassosierte. Legemiddelet metenamin brukes for å forebygge urinveisinfeksjoner. Til tross for en utbredt bruk av dette antiseptikumet, var urinveisinfeksjoner relativt hyppig forekommende i norske sykehjem. Nesten tre prosent av de vel 23 500 beboerne hadde en urinveisinfeksjon på undersøkelsesdagen våren 2016.

Førstevalgsmedikamenter i de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten utgjorde omtrent 60 prosent av forskrivningene til behandling av urinveisinfeksjoner.

– De nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten bør etterleves bedre ved behandling av nedre urinveisinfeksjoner, konstaterer Holen.