Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Alkoholsalget økte i 2016

Publisert

bokser
colourbox.com

Alkoholsalget økte med 687 000 liter ren alkohol fra 2015 til 2016 viser beregninger fra Folkehelseinstituttet.


– Dette er en økning på 2,4 prosent, som i gjennomsnitt tilsvarer én desiliter ren alkohol per innbygger over 15 år, sier Daniel Bergsvik, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har beregnet nordmenns totale kjøp av alkohol i Norge og utlandet i 2015 og 2016. Beregningen viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 6,79 liter ren alkohol i 2016. Dette tilsvarer rundt 73 flasker vin eller 150 liter øl.

Salget fordeler seg slik:

  • Dagligvare og uteliv: 3,10 liter
  • Vinmonopolet: 2,92 liter
  • Taxfree ved ankomst flyplass: 0,38 liter
  • Anslag ferge: 0,08 liter
  • Anslag handel i Sverige: 0,22 liter
  • Anslag kjøp i andre land: 0,08 liter

Totalt i 2016: 6,79 liter ren alkohol per innbygger over 15 år (se tabell 1)

Anslaget for salg i 2015 var en desiliter mindre; 6,70 liter (se tabell 2)

Det avgiftsbelagte salget i Norge (Vinmonopolet, dagligvare og uteliv) og taxfree-salget ved ankomst til norsk lufthavn er kjent. Annet alkoholsalg bygger på anslag som er beregnet fra spørreundersøkelser gjennomført i samarbeid mellom SIRUS og SSB i 2014 og 2015, deretter FHI. Undersøkelsene brukes til å beregne andeler mellom de uregistrerte kildene i alkoholomsetningen.

 

Taxfree ankomst

Anslag
annet
uregistrert salg

Vinmono-
polet

Dagligvare
og uteliv

Sum

Øl

3 096

7 692

2 638

245 858

259 284

Vin

6 240

5 745

66 400

8 032

86 418

Brennevin

1 908

1 458

11 305

1 387

16 058

Rusbrus/Sider

258

391

-

15 472

16 121

Hetvin

160

122

520

-

628

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 640

1 624

12 519

13 259

29 041

Per pers 15+

0.38

0.38

2.92

3.10

6.79

Tabell 1: Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning i 2016. 1000 liter

 

Taxfree ankomst

Anslag
annet
uregistrert
salg

Vinmono-
polet

Dagligvare
og uteliv

Sum

Øl

3 042

6 557

2 464

236 775

248 838

Vin

6 342

5 532

65 909

8 199

85 982

Brennevin

2 000

1 094

11 190

1 421

15 706

Rusbrus/Sider

47

999

14 106

15 153

Hetvin

161

88

572

627

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 677

1 436

12 432

12 809

28 354

Per pers 15+

0.40

0.34

2.94

3.03

6.70

Tabell 2: Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning i 2015. 1000 liter

ren_alkohol_alle_kilder_2016.jpg

Figur 1: Prosentandeler avgiftsbelagte og uregistrerte alkoholsalg, omregnet i ren alkohol, 2016

Økning i ølsalg i butikk og uteliv

– Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Daniel Bergsvik, forsker ved Folkehelseinstituttet. I 2015 ble det solgt 231 469 000 liter øl, med en alkoholprosent lavere enn 4,7, i butikk, ute på barer og restauranter. Salget økte til 239 894 000 liter i 2016. Salget av såkalt sterkøl, med en alkoholprosent over 4,7, økte med fra 7 770 000 liter til 8 601 000 liter, sier Daniel Bergsvik.

Alkoholstatistikken ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet samler inn og sammenstiller statistikk over alkoholomsetningen fra flere ulike kilder. Det inkluderer blant annet rapporter over innbetalte alkoholavgifter til Skatteetaten, omsetningen ved Vinmonopolet og taxfree-utsalgene ved norske lufthavner. I tillegg kommer survey-undersøkelser i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Tidligere statistikk oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig og enkelte tall kan derfor avvike noe fra tidligere publisering. Den avgiftsbelagte alkoholomsetningen kan også avvike noe fra alkoholstatistikken til Statistisk sentralbyrå på grunn ulike definisjoner av drikketyper og valg av beregningsmetoder.