Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk

Alkoholsalget noe ned siden 2008

Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015. Det viser Folkehelseinstituttets statistikkrapport Rusmidler i Norge 2016.

Dame kjøper vin
Foto: colourbox.com

Vinmonopolet står for rundt halvparten av denne omsetningen, mens dagligvare- og utelivsbransjen står for resten. I tillegg kommer alkoholforbruk i form av hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer og turistimport (taxfree). 

Rusmidler_i_norge2016_figur2_1.jpg

Rusmidler i Norge 2016, figur 2.1, årlig omsetning av alkohol per innbygger over 15 år (liter ren alkohol) 1980-2015.

Totalomsetningen av alkohol per innbygger over 15 år var relativt stabil fra midten av 1980-tallet til midten av 1990-tallet (se Rusmidler i Norge 2016, figur 2.1). Deretter var det en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetningen av vin.

– For første gang siden forbudstiden (1916–1927) var vinomsetningen i 1995 høyere enn brennevinsomsetningen målt i liter ren alkohol per innbygger over 15 år, sier Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet – hovedforfatter av rapporten.

Økning i salget av pappvin

– Vinomsetningen har økt i perioden. Det har også vært en dreining fra vin på flaske til såkalt pappvin, sier Skretting.

Svakvin på papp har vært på det norske markedet siden 1988, og allerede etter to år utgjorde den vel 20 prosent av det totale vinsalget. I årene som er gått, har pappvinen fortsatt å øke sin andel av vinsalget, og står nå for noe over halvparten av vinen som selges på Vinmonopolet.

Litt nedgang i salg av øl og brennevin

I 1990-årene var omsetningen av brennevin lavere enn noen gang etter at alkoholstatistikken ble etablert i 1851, med unntak av årene under forbudstiden og enkelte år under siste verdenskrig. Etter tusenårsskiftet økte imidlertid omsetningen av brennevin fram til 2007, men har deretter gått noe tilbake.

– Ølomsetningen viste en gradvis, men forholdsvis liten økning fra omkring midten av 1990-tallet, men også omsetningen av øl har i de siste årene gått noe ned, sier Skretting.

Alkoholholdige fruktdrikker (cider og «rusbrus») utgjør en relativt liten del av den totale alkoholomsetningen.

Nedgang i taxfree de siste par år

I tillegg til alkoholomsetningen på pol, i dagligvare- og i utelivsbransjen kommer forbruk i form av hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer og turistimport (taxfree). Omregnet til ren alkohol per innbygger over 15 år, økte taxfree-salget på norske flyplasser fra 0,5 liter i 2010 til snaut 0,59 liter i 2013. Det har deretter vært en liten nedgang (se Rusmidler i Norge 2016, tabell 2.2).

Rusmidler_i_norge2016_tabell2_2.jpg

Rusmidler i Norge 2016, tabell 2.2, taxfree salg av alkohol på flyplasser i vareliter og i liter ren alkohol per innbygger over 15 år 2010-2015.

Det har vært en jevn økning i taxfree-salget av øl og svakvin, men ikke i salget av sterkvin, der det har vært en årlig nedgang. Salget av taxfree-brennevin økte fram til 2013. Det har vært en nedgang i de to siste årene.

Referanse

Skretting A et. al (2016). Rusmidler i Norge 2016. Folkehelseinstituttet

Relaterte saker