Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Selvmord tar flest unge liv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvmord tar flest unge liv

Forskningsfunn

Selvmord tar flest unge liv i Norden

Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden.

Ungdommer som sitter ute
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden.


Det viser tall fra Global Burden of Disease Study som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington i Seattle, som Folkehelseinstituttet samarbeider tett med. Tallene er ikke hentet fra den norske sykdomsbyrderapporten, men er tilgjengelige på nettet: www.healthdata.org og http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.

Antall selvmord per 100 000 personer mellom 15-49 år:

 

Menn

Kvinner

Finland

33,0

9,0

Sverige

20,3

7,6

Norge

20,2

6,9

Island

20,6

5,3

Danmark

17,7

5,5


Ulikheter mellom menn og kvinner

Deler vi imidlertid opp statistikken etter kjønn, skiller listen seg noe. De fem vanligste dødsårsaker for menn i første tabell, for kvinner i tabell to:

Viktigste dødsårsaker for menn 15-49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

1

1

1

1

1

Overdoser

2

4

2

15

2

Trafikkulykker

3

3

4

2

5

Hjertesykdom

4

2

3

3

3

Alkoholbruk

5

5

5

16

4

Viktigste dødsårsaker for kvinner 15-49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

2

1

1

2

1

Brystkreft

1

2

2

1

2

Overdoser

6

12

3

14

5

Lungekreft

3

3

4

3

12

Trafikkulykker

5

4

5

4

4

Risikofaktorer for død blant menn mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

2

3

1

14

2

Alkohol

1

1

2

1

1

Høyt blodtrykk

5

4

3

5

3

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

4

Høyt kolesterol

6

5

5

3

6

Risikofaktorer for død blant kvinner mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

4

6

1

11

4

Røyking

2

3

2

1

6

Alkohol

1

1

3

3

1

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

2

Vold fra partner

6

4

5

8

3

Overdosedødsfall i Norge

Etter selvmord er det overdoser som tar flest liv hos norske menn mellom 15 og 49 år, mens det blant norske kvinner i samme aldersgruppe er den tredje vanligste dødsårsaken.

Antall narkotikadødsfall har sunket betraktelig siden årtusenskiftet, fra en topp på cirka 400 årlig til rundt 250 årlig de siste årene. Størst nedgang hadde vi fra 2001 til 2003.

– I dag er antallet pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) rekordhøyt, og forskning tyder på at rekrutteringen til sprøytemisbruk har gått ned. Det kan betyde at vi vil se en ytterligere nedgang i antallet overdosedødsfall i årene som kommer, sier Camilla Stoltenberg.

Flest menn som dør unge

Statistikken viser at det ikke bare er forskjeller i hva kvinner og menn dør av. Dødeligheten blant norske kvinner mellom 15 og 49 år er på 54 per 100 000, men dobbelt så høy blant norske menn i samme aldersgruppe, 103 per 100 000.