Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Rapport om barn og unges miljø og helse

Folkehelseinstituttet la i dag fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten Barn, miljø og helse - Risikofaktorer og helsefremmende faktorer : oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Rapporten Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Rapportforside barn og miljø.jpg

Nasjonal strategi for barn og unge

Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer er en oppfølging av en strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016 som Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i samarbeid med sju andre departementer i 2006/2007. Strategien løfter fram de miljø- og helseutfordringene som betyr mest for barn og unge i Norge.

Den nasjonale strategien konkretiserer fem målområder. De første fire er sammenfallende med målområdene i en internasjonal handlingsplan, mens det femte som omhandler sosiale faktorer, er unikt for Norge:

  1. Sikre trygg vannforsyning og gode sanitære forhold for alle barn og unge.
  2. Forebygge skader og ulykker og fremme fysisk aktivitet blant annet gjennom transportsystem som fremmer trygghet og framkommelighet.
  3. Sikre at barn har ren luft inne og ute.
  4. Beskytte barn, unge og gravide mot helse- og miljøfarlige stoff, støy og andre miljøfarer.
  5. Redusere risikoen for sykdom på grunn av sosiale miljøfaktorer.

Rapporten Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer gir ikke en fullstendig oversikt over alt som har betydning for barn og unges miljø og helse, men er en oppdatert oversikt over aktuelle indikatorer knyttet til de fem områdene ovenfor.

Tidligere rapporter