Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

Publisert Oppdatert

Antibiotika (illustrasjonsbilde)
Antibiotika. Foto: Colurbox.com

I den årlige rapporten fra EFSA og det europeiske smittevernsenteret (ECDC), kommer det frem at bakterier som er resistente mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa. I EU-området dør det årlig om lag 25000 personer som følge av infeksjoner med resistente bakterier.


Det slås særlig alarm om at Campylobacter-bakterier som ofte medfører matbårne infeksjoner, er resistente mot antibiotikatypen ciprofloksacin.

– Det er alvorlig når vi har færre antibiotika å velge mellom mot såpass vanlige bakterier, sier overlege Martin Steinbakk ved avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet.

– Dette er problemer det er mulig å forebygge, men det krever at helsemyndigheter og helsepersonell i alle land tar oppgaven med å redusere bruk av unødvendig antibiotika alvorlig, sier han.

Nord i Europa er problemet mindre enn i Sør-Europa, i hovedsak fordi bruken av antibiotika til dyr er mindre her.

Norges situasjon beskrives mer detaljert  i NORM-VET-rapporten 2014 (vetinst.no). Der ser man at for pasienter smittet utenfor Norge var 77 prosent av Campylobacter-bakteriene resistente mot ciprofloksacin. For personer antatt smittet i Norge var 27,5 prosent av Campylobacter-bakteriene resistente.

– Situasjonen er bedre for oss som bor i nord enn for land lengre sør i Europa, men vi har alle en skjør situasjon som krever at vi tar dette på stort alvor, sier Steinbakk.