Hopp til innhold

Nyhet

Nye tall om Downs syndrom i Norge

Publisert Oppdatert

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom er stabilt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister hos Folkehelseinstituttet. Antall svangerskap med Downs syndrom har imidlertid økt.

Figur 1. Antall tilfeller med Down syndrom.
Figur 1. Antall tilfeller med Down syndrom.

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom er stabilt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister hos Folkehelseinstituttet. Antall svangerskap med Downs syndrom har imidlertid økt.


Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at:

  • Det ble født 74 barn med Downs syndrom i Norge i 2014.  Antall levendefødte har vært stabilt etter 2000.
  • Antall svangerskap som er registrert med Downs syndrom,  har økt, se figur 1 nedenfor.

Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom det fosteret har Downs syndrom.

- Økende antall svangerskapsbrudd er bakgrunnen for at levendefødte barn med Downs syndrom er stabilt til tross for økt antall svangerskap med syndromet, sier overlege Mette Christophersen Tollånes ved Folkehelseinstituttet.

Figur 1. Antall tilfeller med Down syndrom.
Figur 1. Antall tilfeller med Down syndrom.

Figur 1. Antall tilfeller med Downs syndrom. Diagrammet viser både dødfødte, nemndbehandlede aborter og levendefødte. Den blå linjen øverst viser totaltallet. Statistikken gjelder perioden 1967–2014.

Ved tidlig ultralydundersøkelse kan en få mistanke om Downs syndrom, men diagnosen stilles ved en kromosom undersøkelse.  Kvinner som har økt risiko for å få et barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik, får tilbud om fosterdiagnostikk. Dette gjelder først og fremst når kvinnen tidligere har fått et barn med en slik tilstand, eller er 38 år eller eldre ved termin.

Omtrent halvparten av svangerskapene med Downs syndrom forekommer hos kvinner under 35 år. Årsaken er at det først og fremst er kvinner mellom 25 og 35 år som blir gravide og føder barn. 

Økt fødealder forklarer økning

- Den mest sentrale biologiske risikofaktoren for Downs syndrom, er økt alder hos mor, sier Tollånes.

I 1967-2014 ble det registrert totalt 5,5 tilfeller av Downs syndrom per 10 000 svangerskap hos kvinner i alderen 20-24 år. Hos kvinner i aldersgruppen 40 år og eldre var antallet 129 per 10 000 svangerskap, det vil si en mer enn 20 ganger økt risiko.

- Det at kvinner er stadig eldre før de får barn, kan forklare hele økningen i forekomsten av svangerskap med Downs syndrom, sier Tollånes.

Andel svangerskap med Downs syndrom er relativt likt i Europa

Den totale forekomsten av Downs syndrom blant alle svangerskap (levendefødte, dødfødte og avbrutte svangerskap) varierer relativt lite mellom de europeiske landene. Det viser EUROCAT som er et europeisk konsortium som har samlet data om medfødte misdannelser siden 1974.

Andelen levendefødte barn med Downs syndrom varierte imidlertid mer. I Irland og på Malta ble rundt 20 av 10 000 levendefødte diagnostisert med Downs syndrom. De fleste andre land i konsortiet hadde en forekomst på rundt 7–8 per 10 000, mens Norge lå på omtrent 12 av 10 000.

- Variasjonen i forekomst av Downs syndrom blant levendefødte har trolig sammenheng med både forskjeller i tilbudet gravide får om screening, og samfunnets holdninger, avslutter Tollånes.

Hva er Downs syndrom?

Downs syndrom er en medfødt tilstand der den vanligste årsaken er en ekstra kopi av kromosom nr. 21, slik at barnet er født med totalt 47 kromosomer i stedet for 46. Alle barn med Downs syndrom har forsinket intellektuell utvikling, men i svært varierende grad. Mange kan fullføre tilrettelagt skole og leve i stor grad selvstendig med tilrettelagt arbeid, mens andre trenger mye hjelp i hverdagen.