Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Oppfølging etter hepatitt B-vaksinasjon - nye anbefalinger

Folkehelseinstituttet endrer rådene om måling av antistoffer etter hepatitt B-vaksinasjon. De nye anbefalingene vil medføre mindre testing etter vaksinasjon og reduserer behovet for ekstra vaksinedoser etter grunnvaksinasjon. Livslang beskyttelse kan påregnes når antistoffer mot hepatitt B-overflateprotein (anti-HBs) er ≥10 IU/l, mot tidligere 100 IU/l.

Blodprøver (illustrasjonsfoto)
Blodprøver. Foto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet endrer samtidig rådene om hepatitt B-vaksinasjon etter stikkskader og andre eksponeringer. Med de nye anbefalingene legger Norge seg på linje med andre relevante land.  

Bakgrunn

Etter hepatitt B-vaksinasjon anbefales det i noen tilfeller at det blir målt antistoffer 1-3 måneder etter fullført vaksinasjon. Formålet er å undersøke om den vaksinerte personen har produsert så mye antistoffer mot hepatitt B-virus at de kan ansees som å ha livslang beskyttelse mot sykdommen. Dersom nivået er for lavt, bør ytterligere vaksinedose tilbys.

Det har ikke vært anbefalt å teste friske personer med normalt immunforsvar (immunologisk friske) og som er vaksinert etter anbefalt regime. Denne anbefalingen gjelder fortsatt.

Dette er de nye anbefalingene for antistoffmåling

Livslang beskyttelse mot hepatitt B kan påregnes når antistoffer mot hepatitt B-overflateprotein (anti-HBs) måles til  ≥10 IU/l.Tidligere var denne grensen ≥100 IU/l.

Følgende grupper bør testes med antistoffmåling:  

  • barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon etter fullført vaksinasjon
  • seksualpartnere til kroniske smittebærere
  • personer med forventet lav respons på vaksinen (som ved immunsvikttilstand, nyresvikt)
  • personer som vaksineres i yrkessammenheng (inkludert helsearbeidere, ansatte i politi og fengselsvesen)

Dersom målingen gjøres 1-3 måneder etter siste vaksinedose, og personen har oppnådd antistoffrespons med anti-HB-antistoffer ≥10 IU/l, kan dette regnes som livslang beskyttelse. Nye antistoffmålinger eller nye vaksinedoser er derfor ikke nødvendig.

Følgende grupper ble tidligere anbefalt testing, men slik testing anbefales ikke lenger dersom personen er immunologisk frisk og er vaksinert etter anbefalt regime:

  • stoffbrukere
  • menn som har sex med menn
  • personer som selger seksuelle tjenester
  • husstandsmedlemmer (ikke-seksualpartnere) til kroniske bærere
  • personer med sykdommer som gjør dem mer utsatt for hepatitt B-smitte eller konsekvenser av hepatitt B

Tiltak etter eksponering (stikkskader, seksuell eksponering)

Folkehelseinstituttet har også justert vaksinerådene for personer som har fått stikkskader eller vært utsatt for andre, mulige eksponeringer for hepatitt B-virus. Rådene gjelder bruk av spesifikt immunglobulin og vaksine mot hepatitt B (se tabell).

Tabell: Nye anbefalinger om posteksponeringsimmunisering mot hepatitt B etter   stikkskadeeksponering hvor kilden er kjent HBsAg positiv eller hvor kildens hepatitt B status er ukjent.

Vaksinasjonsstatus hos den eksponerte Anti-HBs målt 1 md etter avsluttet vaksinasjon Tiltak om kilden er sikker HBsAg- positiv Tiltak om kildens HBsAg-status er ukjent   
Ikke vaksinert

-

Straks HBIG og full hurtigvaksinasjon (0, 1, 2 og 12 md)

Straks full hurtigvaksinasjon (0, 1, 2 og 12 md)
Fått 1 dose

-

Straks HBIG og full hurtigvaksinasjon (0, 1, 2 og 12 md)

Straks full hurtigvaksinasjon (0, 1, 2 og 12 md)
Fått 2 doser

-

Straks HBIG og én dose vaksine

Straks én dose vaksine

Fått 3 eller flere doser   

 < 10 IU/l

Straks HBIG og én dose vaksine

Straks én dose vaksine   
Fått 3 eller flere doser*

Ukjent

Straks én dose vaksine

Straks én dose vaksine   

Fått 3 eller flere doser*   

 ≥ 10 IU/l

Ingen tiltak  

 Ingen tiltak   

HBsAg: hepatitt B-overflate (surface) antigen

HBIG: spesifikt immunglobulin mot hepatitt B

*Forutsetter vaksinasjon etter anbefalt regime (doser gitt med riktige minimumsintervaller)

Mer informasjon: