Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Norsk ungdom røyker og drikker minst i Europa

Publisert

Glade ungdommer
Colourbox.com

Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet.Har du funnet en feil?

Dette viser en stor europeisk undersøkelse som SIRUS, nå Folkehelseinstituttet, har bidratt i. Resultatene kommer fra European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), som er en stor europeisk skoleundersøkelse om bruk av røyk, alkohol og narkotika blant 15 og 16-åringer.

Resultatene viser at røyking i denne aldersgruppen fortsetter å gå nedover. Den samme trenden gjelder for alkohol.

Det er foretatt totalt seks datainnsamlinger (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015) og tall fra undersøkelsen i 2015 omfatter 100 000 skoleelever i35 europeiske land.

2015-undersøkelsen vil bli publisert på nettstedet espad.org tirsdag 20.09.2016 kl. 12.30.

Positiv rustrend

I løpet av de 20 årene undersøkelsen har pågått, har andelen 15-16-åringer i Europa som aldri har røykt økt fra cirka 30 prosent til 53 prosent. Tilsvarende har nedgangen i andelen som oppgir at de har prøvd alkohol sunket fra 89 til 81 prosent.

Etter en økning i andelen som oppga å ha brukt cannabis i Europa fra 1995 til 2003, har de tre siste undersøkelsene vist en svak nedgang.  Andelen var 11 prosent i 1995 og 19 prosent i 2003. Nå er den 17 prosent.

Norge best på røykeslutt

Norge har hatt en større nedgang i andelen røykere enn de øvrige europeiske landene i undersøkelsen. Fra 1995 til i dag har andelen norske 15-16-åringer som aldri har prøvd å røyke økt fra rundt 30 prosent til 70 prosent.  Og mens gjennomsnittet dagligrøykere i denne aldersgruppen i Europa er redusert fra 20-24 prosent i årene 1995-2003, til 13 prosent i 2015, har Norge hatt en nedgang fra 20 til 2 prosent. 

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsen, og det er gledelig at Norge ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier forsker Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmiddelbruk.

Det er Bye og kollega Astrid Skretting som har vært ansvarlige for den norske studien.

–I Norge er det nå flere ungdommer som bruker snus enn sigaretter, men også for bruk av snus ser vi en reduksjon blant ungdom de senere år, sier Bye.

Drikker mindre alkohol

Norske 15-16 åringer befinner seg i det nedre sjiktet sammenlignet med andre land i Europa når det gjelder andelen som i 2015 rapporterte å ha drukket alkohol «noen gang» og «siste 30 dager». Etter en økning fra 79 prosent til 84 prosent fra 1995 til 2003, har andelen sunket for hver undersøkelse. I dag oppgir 57 prosent av norske 15-16-åringer at de har prøvd alkohol. Også for bruk siste 30 dager ligger Norge blant de laveste i Europa med 22 prosent mot 47 prosent i snitt i Europa.

Nedgang i cannabisbruk

Andelen norske 15-16-åringer som oppga bruk av cannabis «noen gang» eller «i løpet av de siste 30 dager», er også blant de laveste i Europa. I Norge sier sju prosent at de har prøvd «noen gang», og to prosent oppgir å ha brukt cannabis «i løpet av de siste 30 dager». Gjennomsnittet i Europa ligger på henholdsvis 17 prosent (prøvd noen gang) og sju prosent (røykt i løpet av de siste 30 dager).

Norges resultater fra ESPAD-studien er i samsvar med utviklingen man har sett i andre studier av norsk ungdom, eksempelvis i Ungdata. Folkehelseinstituttet vil i løpet av høsten publisere en egen rapport som vil gå mer i detalj på utviklingen i Norge i perioden 1995-2015.

Les mer: Nøkkeltall ESPAD 2015