Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norskledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norskledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

Forskningsfunn

Guinea:

Norskledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

En norsk-ledet studie i Guinea tyder så langt på en effektiv vaksine mot ebola. Det går fram av foreløpige resultater som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet i dag.

barn får ebolavaksine
©Yann Libessart/MSF

En norsk-ledet studie i Guinea tyder så langt på en effektiv vaksine mot ebola. Det går fram av foreløpige resultater som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet i dag.


– De foreløpige resultatene er svært lovende, og gir oss grunn til å tro at dette kan være den første effektive ebola-vaksinen, sier smitteverndirektør John-Arne Røttingen ved Folkehelseinstituttet, som leder styringsgruppen for studien. Røttingen er også professor II i helsepolitikk ved Universitetet i Oslo og professor II i global helse ved Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Vaksinestudien er et samarbeid mellom helsemyndighetene i Guinea, Verdens helseorganisasjon, Leger uten grenser og Folkehelseinstituttet og startet opp i slutten av mars i år. Studien har så langt rekruttert ca. 4000 deltakere. Designet som er valgt går ut på å vaksinere en "ring" av mennesker rundt nye Ebola-tilfeller, det vil som oftest si i landsbyen eller nabolaget der den smittede bor i. En tilfeldig halvpart av disse «kontakt-ringene» gis vaksine umiddelbart, mens den andre halvparten av ringene får vaksinen 21 dager senere. Antall sykdomstilfeller som oppstår blant dem som er vaksinert umiddelbart, sammenlignes med antall tilfeller som oppstår i gruppen som får forsinket vaksinasjon. Slik kan man måle vaksinens beskyttende effekt, og samtidig oppfylle krav om at alle i forsøket får tilbud om vaksine.

– Ingen av dem som ble vaksinert umiddelbart, har så langt blitt syke fra 10 dager etter at vaksinen er gitt og den er forventet å virke, noe som kan tyde på at vaksinen gir fullstendig beskyttelse mot ebola. I kontrollgruppen, som ikke fikk vaksine før 21 dager senere, var det derimot flere ebola-tilfeller, forteller Røttingen.

En uavhengig komite som overvåker sikkerheten til deltakerne og utfallene i studien, har derfor konkludert at det er uetisk å fortsette med forsinket vaksinasjon. De foreslår at studien fortsetter ved å tilby vaksine umiddelbart til alle kontakter av ebola-syke.

– Fra et rent vitenskapelig perspektiv hadde det vært ønskelig å ha mer robuste data, men utfra folkehelsebehov og av etiske grunner har vi i styringsgruppen og WHO besluttet å fortsette med umiddelbar vaksinering av alle ringer og å offentliggjøre de foreløpige resultatene, forteller Røttingen.

Røttingen understreker at studien kommer til å fortsette for å samle mer data, siden deltakerantallet er såpass lite, både for å følge opp alle som så langt er rekruttert inn i de to gruppene og for å følge alle som vaksineres.

– På den måten ønsker vi å sikre at evalueringen av effekten av ebola-vaksinen blir enda mer solid, sier han. Endelige resultater fra studien vil derfor bli publisert senere.

Guinea_Hawkey_ebola_20150630_1661.
Guinea_Hawkey_ebola_20150630_1661.

Guinea er ett av landene i Vest-Afrika som er blitt hardt rammet av ebola-epidemien. Fram til begynnelsen av juli i år har mer enn 11 000 mennesker dødd av sykdommen i Vest-Afrika, 2 500 av dem i Guinea. Videreføring av studien vil kunne bidra til å kontrollere det fortsatt pågående utbruddet i Guinea, og ringvaksinering vil kunne være aktuelt også rundt nye tilfeller i Sierra Leone.

Studien gjennomføres i nært samarbeid med helsemyndighetene i Guinea, Verdens helseorganisasjon og Leger Uten Grenser/Epicentre. Den finansieres av norsk UD gjennom midler gitt til Norges forskningsråd, samt Wellcome Trust og kanadiske helsemyndigheter. I tillegg investerer Leger Uten Grenser, WHO og Folkehelseinstituttet betydelige midler. Forskningsrådets midler ble gitt gjennom programmet for Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) (prosjekt 246662), og er del av EDCTP2 programmet som finansieres av EU.

Vaksinen som er prøvd ut, er utviklet ved det kanadiske folkehelseinstituttet og lisensiert til legemiddelfirmaet Merck. Røttingen forteller at ebola-vaksinen trolig tidligst vil komme på markedet i 2016 etter at nødvendige godkjenningsprosedyrer er gjennomført. Anbefalinger om hvordan den skal brukes, bestemmes av WHOs ekspertkomite om vaksinering (SAGE), og implementering bestemmes av helsemyndighetene til det landet den skal benyttes i. Mest sannsynlig vil den bli brukt i ringvaksinasjon ved et nytt ebola-utbrudd.