Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

Forskningsfunn

Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus. Resultatene tyder på at det er trygt for gravide å være moderat fysisk aktive.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus. Resultatene tyder på at det er trygt for gravide å være moderat fysisk aktive.


I alt 80 515 gravide kvinner fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) deltok i studien. De svarte blant annet på spørsmål om trening (frekvens og type) og høyde og vekt i uke 17 og 30 av svangerskapet. Informasjon om fødselsvekten og morkakevekten ved forløsningen ble hentet fra Medisinsk fødselsregister. Nå er resultatene publisert i tidsskriftet «American Journal of Obstetrics & Gynecology».

Morkakevekten sank noe med hyppigere trening

Gjennomsnittlig morkakevekt var 680,1 gram, ifølge studien. Tabell 1 viser hvor mye kvinnene trente. Trening påvirket morkakevekten noe:

  • Gravide som trente mer enn fem ganger ukentlig i uke 17 hadde 18,8 gram lavere morkakevekt enn gravide som aldri trente.
  • Gravide som trente mer enn fem ganger ukentlig i uke 17 og 30 hadde 31,7 gram lavere morkakevekt. Aktiviteter som innebar løp og hopp ga også utslag.

Analysene ble blant annet kontrollert for kvinnens kroppsmasseindeks og antall tidligere fødte barn.

Hvor ofte de trente

Uke 17

Uke 30

Aldri

22,4 %

32,7 %

1-3 ganger i måneden

19,8 %

19,2 %

1-2 ganger i uken

29,4 %

26.8 %

3-5 ganger i uken

23,4 %

18,4 %

Mer enn fem ganger i uken

5 %

2,9 %

Tabell 1. Tabellen viser andelen av kvinnene som trente aldri, 1-3 ganger i måneden, 1-2 ganger per uke, 3-5 ganger per uke og mer enn fem ganger per uke i uke 17 og 30 av graviditeten. 

Liten grunn til bekymring

Studien fant at jo oftere kvinnene trente i graviditeten, desto lavere var morkakevekten. Likevel var forskjellene i morkakevekt mellom de som trente mye og de som ikke trente små og har trolig lite betydning for fosterveksten. 

Resultatene tyder på at dagens råd til gravide om å være fysisk aktive med moderat intensitet er trygge, og at det ikke er behov for revidere dem, sier postdoktor Elisabeth K. Bjelland ved Kvinneklinikken Ahus, en av forfatterne av studien.

Det er tidligere dokumentert at fysisk aktivitet under svangerskapet er viktig både for mor og barn, men noen gravide er bekymret for om høy treningsfrekvens og treningsintensitet kan være skadelig for barnet i magen. Det er derfor viktig å avklare hvorvidt mye trening under graviditeten kan ha uønsket effekt på faktorer som styrer fosterveksten.

Gravide kan trygt trene

Dagens anbefalinger sier at gravide bør være i moderat fysisk aktivitet i minst 150 minutter per uke, enten de har vært fysisk aktive før eller ikke. Til tross for anbefalingene, er det få inaktive kvinner som begynner å trene under graviditeten.

I denne studien fant vi at få kvinner trener mye mens de er gravide. Tidligere studier tyder også på at dagens gravide snarere er for lite enn for mye fysisk aktive, sier Bjelland.

Støtter tidligere forskning

To tidligere studier basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen har sett på sammenhengen mellom trening under graviditeten og barnets fødselsvekt. Disse studiene har konkludert med at gravides trening ikke ser ut til å ha uønskede effekter på fostervekst:

Referanse til denne studien

Hilde G, Eskild A, Owe KM, Bø K, Bjelland EK. Physical exercise in pregnancy: an association with placental weight? Am J Obstet Gynecol 2016. Epub ahead of print.

Studien er finansiert av Helse Sør-Øst og er et samarbeid mellom forskere på Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole.