Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Medisinsk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

Publisert

Asylsøker i trapp
Illustrasjonsbilde: scanpix.no

Oslo universitetssykehus (OUS) ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Rettsmedisinske fag overdras fra Folkehelseinstituttet til OUS fra nyttår.


Har du funnet en feil?

Oslo universitetssykehus skal ha følgende oppgaver:

  • Et nasjonalt ansvar for forskning og utvikling på fagområdet.
  • Gi råd til UDI om metoder og fortolkning for bruk i saksbehandlingen. Undersøkelsene gjøres av andre aktører på oppdrag fra UDI.

UDI har ansvar for forvaltning og saksbehandling for fastsettelse av alder for enslige mindreårige asylsøkere. Den medisinske aldersvurderingen inngår som én av flere faktorer når alder fastsettes.

Hvilke endringer gjøres?

Området for rettsmedisinske fag  ved Folkehelseinstituttet, som fra 1. januar overdras til OUS, har anbefalt UDI å gjøre endringer i metodene for medisinsk aldersvurdering og sammenstillingen av undersøkelsene som inngår i vurderingen. Kun de delene av dagens praksis som er bygget på vitenskapelig grunnlag vil bli vurdert benyttet videre. Klinisk undersøkelse av tenner og måten dagens sammenstilling av resultatene fra undersøkelsene har vært praktisert, vil ikke lenger inngå i den medisinske aldersvurderingen.

OUS vil arbeide med hvordan hånd- og tannrøntgenundersøkelse kan benyttes videre med en annen angivelse av usikkerhet. UDI viderefører avtaler om tannrøntgenundersøkelse ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og håndrøntgenundersøkelse ved Unilabs. OUS skal ikke utføre egne undersøkelser, men bistår med faglige råd for metoder og fortolkning.

Usikkerheten som ligger i røntgenundersøkelsene av hånd og tenner må angis på en bedre måte enn det som praktiseres i dag. Det pågår derfor en omfattende gjennomgang av publisert vitenskapelig litteratur (kunnskapsoppsummering) om håndledd- og tannrøntgen som vil gi bedre grunnlag for fortolkning av resultatene fra undersøkelsene og hvilken usikkerhet som skal oppgis.

Det er planlagt videre forskning som vil omfatte kunnskapsoppsummeringer om MR-undersøkelse av kne og ankel, CT-undersøkelse av krageben, kliniske undersøkelser og psykososiale tester. Dette er metoder som anvendes i enkelte andre land. OUS vil i tillegg forske på en DNA-metode som er helt ny i denne sammenheng.

Faglig samarbeid og dialog med europeiske fagmiljøer

OUS har dialog med fagmiljøene i Danmark og Sverige som har et tilsvarende nasjonalt oppdrag. OUS ønsker å etablere gjensidig faglig kontakt, oppdragsforståelse og muligheter for samarbeid.

Hvilke metoder brukes i andre land?

Det er ingen presis metode for hvordan alder kan estimeres, og det er ingen konsensus om hvordan medisinsk aldersundersøkelse skal gjennomføres eller praktiseres i Skandinavia eller Europa. Dette til tross for at slike undersøkelser utføres i de fleste europeiske land. Hånd- og tannrøntgenundersøkelsen synes å være mest utbredt. Selv mellom to land som benytter seg av samme metodikk for medisinsk aldersvurdering er det stor divergens i hvordan metodene praktiseres, med hvilken usikkerhet aldersestimatet oppgis og hva resultatene fra medisinsk aldersvurdering har å si for den endelige aldersfastsettelsen.

Tett faglig samarbeid og dialog med UDI

OUS har tett dialog og regelmessig møtevirksomhet med UDI for å holde dem orientert om status for det vitenskapelige arbeidet og for å bidra til å belyse relevante aspekter som en endret praksis vil medføre.