Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk

Forskningsfunn

Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk

Ulike interessegrupper plukker forskningsresultater som støtter egne standpunkter og strategier for å påvirke beslutninger om skjenketider for alkohol.

ølglass
Foto: Colourbox.com

Ulike interessegrupper plukker forskningsresultater som støtter egne standpunkter og strategier for å påvirke beslutninger om skjenketider for alkohol.


Skjenketider og skjenketidsendringer er ett av de mest debatterte politiske områder i norske kommuner. Likevel finnes det lite forskning om hvordan forskningsbasert kunnskap blir brukt i kommunale rusmiddelpolitiske prosesser.

Alkoholforskere ved Folkehelseinstituttet (tidligere Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) har nylig publisert en vitenskapelig artikkel der de har undersøkt beslutningsprosesser ved politiske vedtak om skjenketider i 24 norske byer (se tabell 1).

Studien er den første som analyserer hvordan interessekoalisjoner bruker forskning for å påvirke utformingen av lokal alkoholpolitikk.

Analyserte dokumenter og nyhetsoppslag

Forskerne undersøkte hvorvidt og hvordan politikere og andre aktører brukte forskningsresultater i sin argumentasjon og grunnlag for beslutninger om skjenketider. Forskerne analyserte dokumenter fra beslutningsprosessene og nyhetsoppslag i lokale medier i perioden 2011-2012.

– Vi identifiserte to interessekoalisjoner med forskjellige standpunkter og verdier. Begge koalisjonene brukte forskning i ganske stor grad, både i den offentlige debatten og i formelle beslutningsprosesser, men de brukte forskningen på forskjellige måter, sier Ingeborg Rossow, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Den restriktive koalisjonen ønsket kortere skjenketider og vektla folkehelse og trygghet, og til denne koalisjonen hørte politikere i Kristelig Folkeparti, politiet og ACTIS. Denne koalisjonen fremhevet forskning som har vist at redusert skjenketid fører til mindre vold. Argumentet ble brukt for å redusere skjenketiden eller for å opprettholde redusert skjenketid.

Den liberale koalisjonen, som bestod av politikere i Høyre og Fremskrittspartiet og aktører i utelivsbransjen, vektla individets frihet og næringslivsinteresser. Denne koalisjonen diskrediterte aktivt forskning som har vist at reduserte skjenketider fører til mindre vold. Denne koalisjonen viste også til forskning som har vist at redusert skjenketid fører til mindre omsetning i utelivsbransjen.

Politikere i andre politiske partier og aktører i helse- og sosialtjenesten hadde ingen tydelig tilhørighet i noen av disse koalisjonene.

Tabell 1

By

Endring i skjenketider 2004

Endringer i skjenketider 2008 /09

Endringer i skjenketider 2011/2012

Bruk av forskning i beslutningsprosess 2011-2012

Arendal

 

3.00-2.00

 

Nei

Bergen

2.00-3.00

3.00-2.30

2.30-3.00

Nei

Bodø

2.30-3.00

   

Ja*, i forslag til kommunestyret

Drammen

2.30-3.00

   

Ja*, i forslag til kommunestyret

Fredrikstad

 

2.30-1.30

1.30-2.00

** Ja, men vurdert som irrelevant

Gjøvik

 

2.00-1.30

1.30-2.00

Ja*, i forslag til kommunestyret

Halden

 

3.00-2.00

 

*Ja, I rusmiddelpolitisk handlingsplan

Haugesund

 

1.30-1.00

 

Nei

Hamar

 

2.30-1.30

 

Ja*, i forslag til kommunestyret

Horten

 

3.00-2.00

 

Kanskje§, i forslag til kommunestyret

Kongsberg

 

3.00-2.00

 

Nei

Kristiansand

 

3.00-2.00

 

Nei

Kristiansund N

 

3.00-2.00

 

Nei

Larvik

 

2.30-2.00

 

Ja*, i høringsuttalelse fra politiet

Lillehammer

2.00-3.00

   

Nei

Molde

2.00-3.00

3.00-2.00

2.00-3.00

Nei

Moss

 

3.00-2.30

2.30-2.00

Ja*, i forslag til kommunestyret

Sandefjord

 

2.30-2.00

 

Ja*, I høringsuttalelser fra politi og interesseorganisasjon og I rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sandnes

1.30-3.00

3.00-1.30

 

Ja*, i rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sarpsborg

 

2.30-1.30

1.30-2.00

Ja**, i høringsuttalelser fra politi og helsetjeneste og i forslag til kommunestyret 

Stavanger

1.30-3.00

3.00-1.30

1.30-3.00

Nei

Trondheim

2.00-3.00

3.00-2.00

 

Ja***, i høringsuttalelse fra skjenkenæringen 

Tønsberg

 

3.00-2.00

2.00-3.00

Nei

Ålesund

1.00-3.00

   

Nei

* Forskning om effekt av skjenketider på vold og ordensforstyrrelser, inkludert den norske studien  (Rossow & Norström, 2012

** Forskning om effekt av skjenketider på vold og ordensforstyrrelser, men bre internasjonal forskning. De politiske prosessene skjedde før publiseringen av den norske studien (Rossow & Norström, 2012).

*** I høringsuttalelsen var det uttrykt en klar mistillit til funnene I den norske studien av skjenketider og vold, og dette ble brukt som argument for å støtte et forslag om utvidet skjenketid. 

§ Forslaget var å begrense skjenketiden og var begrunnet med at politi og fagfolk mente at dette ville forebygge vold. Det er uklart om man med ‘fagfolk’ mente forskere og viste til forskningsbasert kunnskap.

Referanse

Ingeborg Rossow, Trygve Ugland, Bergljot Baklien, (2015) "Use of research in local alcohol policy-making", Drugs and Alcohol Today, Vol. 15 Iss: 4, pp.192 - 202