Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
April 2016:

Informasjonsskriv om Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Informasjonen finnes på flere språk og omhandler bærerskap og bærerskapsbehandling (sanering) av MRSA. Bærerskap er når personer har MRSA uten at bakteriene forårsaker sykdom.

Illustrasjonsfoto bakterier.
Illustrasjonsfoto bakterier.

Informasjonen finnes på flere språk og omhandler bærerskap og bærerskapsbehandling (sanering) av MRSA. Bærerskap er når personer har MRSA uten at bakteriene forårsaker sykdom.

Nedlastbare pdf-filer av informasjonsskrivene på norsk, engelsk, tysk, spansk, russisk, polsk, litauisk, rumensk, arabisk, dari, tigrinja og pashto finner du i tabell på nettsiden:

Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som er vanlige å finne hos mennesker. Mellom 20 % og 40 % av befolkningen kan være bærere av gule stafylokokker og de fleste av oss kommer i kontakt med gule stafylokokker i løpet av livet. Hos friske personer gir bakteriene sjelden sykdom (infeksjon), men på helseinstitusjoner er gule stafylokokker en av de bakteriene som oftest påvises som årsak til infeksjon. Stafylokokkinfeksjoner oppstår i form av overfladiske infeksjoner i hud og slimhinner, men kan også gi alvorlige infeksjoner i andre organer.

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er gule stafylokokker som er resistente mot flere typer antibiotika. MRSA skiller seg ikke fra antibiotika-følsomme gule stafylokokker når det gjelder evne til å gi sykdom, men resistensen vanskeliggjør behandlingen. Dersom MRSA blir vanlige på helseinstitusjoner blir behandlingen av stafylokokkinfeksjoner mindre effektiv og betydelig dyrere.

Det arbeides for at MRSA ikke skal etablere seg og bli en fast del av bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem. Ved innleggelse i sykehus letes det aktivt etter MRSA, og personer med økt risiko for å ha MRSA vil bli undersøkt i forbindelse med innleggelse. Ved planlagte innleggelser i sykehus, vil personer ofte behandles (saneres) for MRSA før innleggelse. Ved akutte innleggelser vil pasienter bli isolert inntil prøvesvar foreligger.