Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Infeksjoner etter kirurgi, NOIS-POSI 2015

Publisert


Omkring 1 av 23 pasienter (4,3 prosent) fikk en infeksjon i operasjonsområdet etter utvalgte kirurgiske inngrep i 2015. 40 prosent av disse var dype infeksjoner.


Har du funnet en feil?

Det er obligatorisk for alle sykehus å delta i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS). Gjennom denne overvåkingen kan sykehusene ha et kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet. 

Overvåkingen av infeksjoner etter kirurgisk inngrep

En del av NOIS er å overvåke infeksjon i operasjonsområdet (POSI) etter fem ulike kirurgiske inngrep:

  • aortokoronar bypass
  • keisersnitt
  • innsetting av protese i hofteledd (total- og hemiproteser)
  • kolonkirurgi
  • fjerning av galleblæren (åpen og laparoskopisk kolecystektomi)

Overvåkingssystemet er i samsvar med protokollen fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). NOIS-data inngår som et verktøy i lokalt forbedringsarbeid og er nå også tatt i bruk som en kvalitetsindikator i helsenorge.no.

Resultater fra 2015

Volum og datakvalitet

Det ble levert data fra 57 sykehus med tilsammen 31 170 kirurgiske inngrep i 2015. Dette inkluderer 53 offentlige sykehus og avtalesykehus, samt 4 private sykehus som gjennomfører de aktuelle kirurgiske inngrepene. Antall inngrep levert per år er vist i figur 1, hvor overgangen fra 3-måneders overvåking av utvalgte inngrep til helårsovervåking av alle inngrep fra september 2012 tydelig vises i en stor volumøkning.

Figur 1. Antall leverte NOIS-inngrep 2006-2015*

 

 

Figur 1 Antall leverte NOIS-inngrep 2006-2015*..
Figur 1 Antall leverte NOIS-inngrep 2006-2015*..

Andel av pasientene som ble fulgt opp

Alle pasienter som gjennomgår de aktuelle inngrepene følges opp per brev og telefon av sykehusene ca. 30 dager etter operasjonen for å undersøke om de har utviklet en infeksjon i operasjonsområdet. Det gjøres her et stort arbeid ved sykehusene for å følge opp pasienter etter utskrivelse. Denne innsatsen er viktig for å få et fullstendig bilde av kvaliteten på de kirurgiske tjenestene.

  • 93 prosent av pasientene ble i 2015 fullstendig fulgt opp etter utskrivelse fra sykehus.
  • 76 prosent av alle infeksjoner (overflatiske og dype) ble identifisert etter at pasienten var utskrevet fra sykehus. Av de dype infeksjonene ble 61 prosent oppdaget etter at pasienten var utskrevet.

Dette viser viktigheten av å følge opp pasienter også etter utskrivelse fra sykehus. Tabell 1 viser andelen infeksjoner identifisert etter utskrivelse fra sykehus for hver inngrepstype.

Tabell 1. Andel av alle og dype infeksjoner identifisert etter utskrivelse fra sykehus, 2015.

Inngrep

Andel av alle infeksjoner identifisert etter utskrivelse (%)

Andel av dype infeksjoner indentifisert etter utskrivelse (%)

Bypass

84

67

Keisersnitt

84

65

Totalprotese - hofte

95

97

Hemiprotese - hofte

95

92

Kolonkirurgi

52

30

Åpen kolecystektomi

51

33

Lapr kolecystektomi

87

64

Totalt

76

61

Andelen som fikk infeksjon etter inngrepet

  • Totalt fikk 1350 (4,3 prosent) av pasientene en infeksjon i operasjonsområdet etter et av NOIS-POSI inngrepene. Av disse var 811 (60 %) overflatiske og 538 (40 %) dype infeksjoner. Dyp inkluderer både dyp sårinfeksjon eller infeksjon i organ eller hulrom.
  • Åpen kolecystektomi hadde høyest insidensandel med 14,7 %, fulgt av kolonkirurgi med 12,2 % (tabell 2).  
  • Hofteproteser hadde lavest insidensandel med 3,2 % for hemiproteser og 2,1 % for totalproteser.

Tabell 2. Nasjonal insidensandel for alle infeksjoner og dype infeksjoner, 2015

Inngrep

Insidensandel alle infeksjoner (%)

Insidensandel dype infeksjoner (%)

Bypass

4,3

1,2

Keisersnitt

3,9

1,0

Totalprotese - hofte

2,1

1,2

Hemiprotese - hofte

3,2

2,3

Kolonkirurgi

12,3

5,2

Åpen kolecystektomi

14,7

7,8

Lapr kolecystektomi

3,6

1,1

Totalt

4,3

1,7

 

Total infeksjonsforekomst over tid vises i figur 2. Man kan ikke si noe sikkert om trend over tid, da systemet ble endret i 2012 til å bli helårlig. De brede konfidensintervallene de første årene gjenspeiler usikre tall på grunn av lavt volum. I tillegg var det en seleksjonsskjevhet de første årene som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare over tid.

 

Figur 2 Total nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper per inngrep 2006-2015*.

 

Figur 2. Total nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper per inngrep 2006-2015*..
Figur 2. Total nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper per inngrep 2006-2015*..