Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Systematisk oversikt

Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det er blant resultatene av en ny kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet.

Colourbox.com
Colourbox.com

Personer uten fast bosted i Norge ble første gang kartlagt i 1997. Registreringer fram til nå viser at antallet bostedsløse har ligget jevnt mellom 5000 og 6500, til tross for et uttalt mål om å redusere hvor mange som ikke har et hjem å gå til.

Husbanken ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekten av boligprogrammer og individuell plan (case management). Oversikten er knyttet til bostedsløshet og boligstabilitet blant personer som er, eller står i risiko for å bli, uten fast bosted.

Bedre enn vanlige tjenester

Housing First er et botilbud uten krav til rusfrihet og uten en forventning om at beboerne holder seg unna rusmidler og alkohol.

– Programmet Housing First er trolig bedre enn ordinære tjenester når det gjelder å redusere bostedsløshet. Programmet gir bedre boligstabilitet og forlenger tiden i stabil bolig, sier forsker Heather Menzies Munthe-Kaas ved Folkehelseinstituttet.

– Individuell plan er trolig bedre enn ordinære tjenester når det gjelder å redusere antall personer som er uten fast bosted, fortsetter hun.

I den systematiske oversikten sammenstilte forskerne resultater fra 43 randomiserte, kontrollerte studier.

Også andre tiltak er bedre enn dagens

Flere andre tiltak ser også ut til å ha bedre effekt enn vanlige tjenester.

– Dette gjelder for eksempel botilbud, både med og uten krav til rusfrihet, og en type individuell plan som kalles Critical Time Intervention, sier Munthe-Kaas.

Forskernes gjennomgang ga ingen holdepunkter for at boligprogrammer eller individuell plan fører til dårligere resultater for personer som er eller står i risiko for å bli uten fast bosted, sammenlignet med det som regnes som ordinære tjenester i dag.

Relaterte saker