Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Hepatitt B-vaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet

Helse­- og omsorgsdepartementet har kunngjort at hepatitt B-vaksine inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen vil inngå i en kombinasjonsvaksine som allerede gis til spedbarn.

babyfjes.jpg
  • Helse­- og omsorgsdepartementet har kunngjort at hepatitt B-vaksine inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen vil inngå i en kombinasjonsvaksine som allerede gis til spedbarn.  

I dag er hepatitt B-vaksine et tilbud til barn med en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B. De siste årene har omtrent 30 prosent av spedbarn i Norge fått minst en dose hepatitt B-vaksine i første leveår. Et vaksinasjonstilbud til alle vil bidra til å forebygge hepatitt B-infeksjon også hos personer som ikke tilhører definerte risikogrupper, og Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt vaksinen til alle barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Hepatitt B-vaksine vil inngå i kombinasjonsvaksinen som brukes ved 3, 5 og 12 måneders alder.

– Det er en gledelig nyhet at alle barn i Norge nå vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, sier fagdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. Innføringen vil ikke medføre ekstra stikk eller helsestasjonsbesøk. Kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio,haemophilus influenzae type B (Hib) og hepatitt B er en av de mest brukte vaksinene til spedbarn i vår del av verden.

Om hepatitt B

På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem. Sykdommen skyldes hepatitt B-virus som smitter ved blodkontakt (som stikk av sprøyte), ved seksuell kontakt og fra mor til barn før, under og etter fødselen. Viruset kan føre til både akutt og kronisk infeksjon.

Om lag 90 prosent av smittede spedbarn utvikler kronisk infeksjon med viruset hvis de ikke får forebyggende behandling. Risikoen for å få kronisk infeksjon avtar raskt gjennom barndommen og er under 5 prosent for dem som blir smittet i voksen alder.

-Også i Norge diagnostiseres hvert år et betydelig antall personer med hepatitt B, de fleste med kronisk sykdom, sier Hanne Nøkleby. Mens akutt hepatitt B-infeksjon i sjeldne tilfeller kan føre til akutt leversvikt, vil 25 prosent av dem med kronisk infeksjon kunne utvikle skrumplever eller leverkreft etter flere tiår.

Personer med kronisk infeksjon er den viktigste smittekilden for hepatitt B. Fordi sykdommen hos mange ikke gir symptomer, er det store mørketall. Det anslås at om lag 25 – 30 000 personer i Norge har kronisk infeksjon med hepatitt B-virus og antallet er økende. Viktige årsaker til dette er globalisering med økt innvandring og reiseakti­vitet. Dette gir risiko for smitte både i og utenfor Norge.

Vaksine mot hepatitt B har vært tilgjengelig siden 1983 og er svært effektiv for å forebygge hepatitt B-infeksjon. Verdens helseorganisasjon oppfordrer alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksine i sine nasjonale vaksinasjonsprogrammer. De fleste land har allerede innført denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet (184 av 194 land i 2014).  I Norge velger årlig over 50 000 voksne personer å bli vaksinert mot hepatitt B i forbindelse med yrke, reise eller annen risiko.

Prosessen videre

Folkehelseinstituttet vil snarlig lyse ut anbud for kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, hib og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) til bruk hos spedbarn. Det utarbeides informasjonsmateriell som vil være ferdig før utvidelsen som vil skje i løpet av 2017. Nærmere informasjon kommer i løpet av høsten 2016.

Mer informasjon om bakgrunnen for anbefalingen om innføring av hepatitt B-vaksine i Norge finnes i:

Mer informasjon om sykdommen og vaksine mot hepatitt B: