Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Nå innføres hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Alle barn som er født fra og med 1. november 2016 får tilbud om hepatitt B-vaksine. Dette blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Siden første dose gis ved 3-måneders alder, vil vaksinasjonene starte i begynnelsen av februar 2017.

baby
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helse- og omsorgsdepartementet kunngjorde i juni 2016 at alle norske barn skal få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Nå trer dette i kraft. Barn født fra og med 1. november 2016 vil få tilbud om kombinasjonsvaksinen Hexyon fra 3-måneders alder.

Til nå har alle spedbarn fått tilbud om kombinasjonsvaksine som beskytter mot de fem sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B. Dette er en såkalt femvalent vaksine som gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder. Hepatitt B-komponenten vil inngå i en slik kombinasjonsvaksine sammen med disse. Det vil ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk for barnet.

Allerede innført i de fleste land

Innføringen av vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet bygger på råd fra en ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet. Rapporten fra ekspertgruppen, med utdypende informasjon om bakgrunnen for anbefalingen, ble publisert i 2008. Hittil har kun barn i spesielle risikogrupper for hepatitt B-smitte fått tilbud om denne vaksinen.

De fleste land i verden har inkludert hepatitt B-vaksine i sine barnevaksinasjonsprogram. Vaksinen Hexyon (SPMSD) er en såkalt seksvalent vaksine som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.

Vaksinen er en ferdigfylt sprøyte som er klar til bruk. Den er godkjent av Statens legemiddelverk og har vært på markedet siden 2012.  Enkeltkomponent hepatitt B-vaksine har vært i utstrakt bruk globalt og i Norge siden 1983.

Sikkerhet og effekt av vaksinen til bruk på spedbarn ble undersøkt i kliniske utprøvninger før den ble markedsført i 2012. Siden den gang er 12, 8 millioner doser distribuert på verdensbasis.

Gjelder barn født fra 1. november 2016

På grunn av global mangel på den femvalente vaksinen som nå er i bruk, vil den seksvalente kombinasjonsvaksinen bli introdusert tidligere enn opprinnelig planlagt. Barn født fra 1.november 2016 vil få tilbud om den seksvalente vaksinen. Siden første dose gis ved 3-måneders alder, begynner vaksineringen med den nye vaksinen fra begynnelsen av februar 2017.

Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med å oppdatere brosjyren «Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder». Brosjyren vil bli sendt til kommunene i løpet av uke 45. Informasjonsbrev til kommunene om innføring av hepatitt B-vaksinen (pdf) ble sendt i uke 43.

Mer informasjon om bakgrunnen for anbefalingen om innføring av hepatitt B-vaksine i Norge finnes i rapporten "Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge"

Mer informasjon om sykdommen og vaksine mot hepatitt B: