Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fyllebråk holder folk våkne om natten »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fyllebråk holder folk våkne om natten

Forskningsfunn

Fyllebråk holder folk våkne om natten

Negative følger av alkoholbruk for andre enn de som drikker, er vanlig i alle de nordiske landene og Skottland. Vanligst er det å bli holdt våken om natten. Det viser en studie som forskere fra Folkehelseinstituttet står bak.

Ølflaske
Foto: colourbox.com

Negative følger av alkoholbruk for andre enn de som drikker, er vanlig i alle de nordiske landene og Skottland. Vanligst er det å bli holdt våken om natten. Det viser en studie som forskere fra Folkehelseinstituttet står bak.


Når alkoholbruk får negative følger for andre enn den som selv drikker, blir dette gjerne kalt tredjepartsskader. Forskere fra Folkehelseinstituttet har sammenlignet omfanget av tredjepartsskader i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Skottland.

Førsteforfatter er Inger Synnøve Moan, og artikkelen er publisert i tidsskriftet Substance Abuse: Research and Treatment i 2015.

Nattebråk mest utbredt i alle seks landene

Forskerne undersøkte hvor mange som hadde vært redde, blitt utskjelt, utsatt for vold, fått klær eller eiendeler ødelagt eller blitt holdt våken om natten på grunn av berusede personer. Det ble brukt data fra befolkningsundersøkelser.

Resultatene viser at 1 av 4 spurte i Norge hadde opplevd negative følger av andres alkoholbruk. I Finland og Island gjaldt dette 1 av 2 personer i befolkningen.

  • Tredjepartsskader av alkoholbruk var utbredt i alle de seks landene.
  • Andelen som hadde opplevd minst én av de fem tredjepartsskadene det siste året, var høyest i Finland og Island (53 prosent), lavest i Norge (25 prosent), og forholdsvis lav i Sverige (37 prosent).
  • Å bli holdt våken om natten var den mest utbredte tredjepartsskaden, å bli fysisk skadet av noen som hadde drukket var minst utbredt (tabell 1). 

Tabell 1. Prosentandel av befolkningen over 18 år som har opplevd tredjepartsskader minst én gang de siste 12 månedene.

 

Har blitt holdt våken av bråk fra beruset person

Har opplevd å bli fysisk skadet (slått, sparket e.l.) av en beruset person

Norge

15,2

1,5

Danmark

28,0

2,6

Sverige

18,5

2,4

Finland

30,5

5,0

Island

29,4

3,3

Skottland

33,0

5,6

 Undersøkelsen viser også at:

  • Forekomsten av tredjepartsskader varierte betydelig på tvers av land med relativt lik drikkekultur.
  • Det var de samme gruppene som ble mest berørt av andres alkoholbruk.

– Unge, single og de som bor i urbane strøk hadde en høyere risiko for å oppleve negative konsekvenser av andres alkoholbruk i alle landene. Vi fant også at kvinner var mer utsatt enn menn og at personer som ofte drakk seg beruset selv, var mer utsatt enn de som ikke drakk seg beruset, sier Inger Synnøve Moan. 

Relativt utbredt

Moan forteller at en annen studie basert på befolkningsdata fra de samme seks landene (Ramstedt et al, 2016) har undersøkt hvor mange av en stordrikkernes venner og familie som har opplevd negative følger av stordrikkerens alkoholbruk. Av de som svarte at de hadde en stordrikker blant sine venner eller i familien, varierte andelene som bekreftet dette, mellom 14 og 28 prosent. Forekomsten var høyest i Finland, Island og Norge, og lavere i Danmark, Sverige og Skottland. I alle landene var forekomsten høyere blant kvinner og unge enn blant menn og eldre personer.

– Begge studiene viser at tredjepartsskader av alkohol er relativt utbredt. Derfor bør alkoholpolitikken ikke bare utformes med tanke på å redusere skader hos de som drikker, men også med tanke på tredjepart, sier Moan.

Referanser

Moan, I. S., Storvoll, E. E., Sundin, E., Lund, I. O., Bloomfield, K., Hope, A., Ramstedt, M., Huhtanen, P., & Kristjánsson, S. (2015). Experienced Harm from Other People’s Drinking: A Comparison of Northern European Countries. Substance Abuse: Research and Treatment 2015:9(S2) 45–57 doi: 10.4137/SART.S23504.

Ramstedt, M., Sundin, E., Moan, I. S., Storvoll, E. E., Lund, I. O., Bloomfield, K., Hope, A., Kristjánsson, S. & Tigerstedt, K. (2016). Harm Experienced from the Heavy Drinking of Family and Friends in the General Population: A Comparative Study of Six Northern European Countries. Substance Abuse: Research and Treatment 2015:9(S2) 107–118 doi: 10.4137/SART.S23746.