Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

Publisert Oppdatert


Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten, mot 1800 ved svangerskapets slutt. Hvor mange gravide som snuser er usikkert, fordi det foreløpig ikke er tillatt å registrere dette.


Mors røyking i svangerskapet

I perioden 1999–2015 var det totalt 731 986 gravide som ikke røykte ved slutten av svangerskapet, mens 82 389 røykte.

Nedenfor vises forskjellene mellom de to gruppene på for tidlig fødte, dødfødsler og barn som døde i løpet av den første måneden.

Dødfødte per 1000 fødsler (promille):
• ikke-røykende: 3,8
• røykende: 5,7

Døde barn den første måneden per 1000  levendefødte (promille):
• ikke-røykende: 1,8
• røykende: 2,2

For tidlig fødte per 100 fødsler (prosent):
• ikke-røykende: 6,5
• røykende: 8,1

Kilde: Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, Folkehelseinstituttet

Første del av 2015-tallene

De nye tallene fra Medisinsk fødselsregister finner du i Statistikkbanken.

Andre del av 2015-tallene kommer i februar 2017.

Statistikkbanken inneholder data tilbake til 1967.


Har du funnet en feil?

Gravides røykevaner og en rekke andre data om svangerskap og fødsler er nå publisert i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank her på Folkehelseinstituttets nettside. I denne omgangen publiseres tall som ikke krever koding av medisinske diagnoser, disse tallene legges fram i februar.

Stadig færre gravide røyker

Landets fødeinstitusjoner melder data om mor, fødsel og barn til Medisinsk fødselsregister (MFR). Data om røykestatus blir stadig mer komplette, og blant de 58 896 fødslene i 2015 var røykestatus oppgitt for 91 prosent av fødekvinnene.

Blant disse var det 2 962 (5,5 prosent) som røykte ved svangerskapets start, og 1 813 (3,4 prosent) ved svangerskapets slutt. Tilsvarende tall for 1999 var 25,6 prosent og 17,8 prosent. Dette året var røykestatus rapportert for 88,2 prosent av i alt 58 686 svangerskap.

– Andelen røykere i befolkningen er fallende, og dette gjelder heldigvis også for kvinner i fruktbar alder og blant gravide, sier Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre ved Folkehelseinstituttet.

Flest unge som røyker under graviditeten

Jo yngre kvinnene er når de blir gravide, desto større er sannsynligheten for at de røyker under svangerskapet, ifølge MFRs nye tall for 2015. Dette gjelder både ved begynnelsen av og ved slutten av svangerskapet. Kvinner som er 19 år eller yngre ligger på røyketoppen blant gravide. I denne gruppen røyker nesten hver åttende (12,4 prosent) ved begynnelsen av svangerskapet, ved slutten av svangerskapet rundt hver femtende (6,7 prosent).

I alle de registrerte aldersgruppene opp til over 40 år, er det stadig færre av dem som røyker i starten av svangerskapet som gjør dette også ved slutten av svangerskapet. I gruppen mellom 30 og 40 år er det færrest som røyker, både ved begynnelsen av og ved slutten av svangerskapet.

Fagdirektøren sier dette om hvilke konsekvenser det gir for barnet når mor røyker under svangerskapet:

– Det er en større andel premature fødsler, dødfødsler og dødsfall i barnets første leveuke hos kvinner som røyker enn hos kvinner som ikke røyker i svangerskapet.

Ukjent hvor mange som snuser

Foreløpig er det usikkert hvor mange gravide som snuser, men Folkehelseinstituttet vil foreslå at også data om snusing, bruk av e-sigaretter og andre nikotinpreparater under svangerskapet kan registreres i Medisinsk fødselsregister. Forskriften for registeret skal etter planen revideres i 2017.

– Vi vet foreløpig lite om snusbruk i svangerskapet, sier fagdirektøren.  

Den medisinske virkeligheten har endret seg mye siden det ble tillatt å registrere data om kvinnens røykevaner i svangerskapet i 1999.

– På den tiden var det vel knapt noen som tenkte tanken at det skulle bli vanlig å snuse blant unge kvinner i Norge, sier Ebbing.

Fagdirektøren viser til at data om snusbruk allerede finnes i journalsystemene som fødeinstitusjonene bruker for å melde data til registeret. I forslaget til neste års statsbudsjett er det satt av midler til et elektronisk helsekort for gravide, og det er allerede klart at informasjon om snusbruk skal inngå i det nye helsekortet.

– Når vi får justert forskriftsteksten, står vi klare til å ta imot nye typer data om nikotinbruk hos gravide i Medisinsk fødselsregister, slik at vi kan bidra til et oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier fagdirektøren.

Stadig færre fødsler i fødestuer

Tallet på fødsler i fødestuer har gått ned de siste fem årene, fra 566 fødsler i 2011 til 430 i 2015. Samtidig har antallet fødestuer med minst ti fødsler årlig gått ned fra ti til sju i løpet av denne perioden.

Ebbing tror dette kan være et uttrykk for sentraliseringen i samfunnet.

– Årsaken her er vel først og fremst helsemyndighetenes anbefaling om at de forsterkede fødestuene skulle avvikles, sier hun og viser til Helsedirektoratets veileder «Et trygt fødetilbud» fra 2010.

Resten av tallene kommer i februar

De nye tallene fra MFR inneholder data om:

  • Antall fødsler og fødte
  • Bruk av keisersnitt, tang, vakuum og episiotomi (operativt klipp)
  • Fødselsrifter
  • Apgar-score under sju etter fem minutter
  • Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse og slutt
  • Mors kroppsmasseindeks
  • Mors fødeland

De øvrige og endelige tallene for 2015 publiseres 22. februar 2017. De inneholder i tillegg data om:

  • Mors helse under svangerskapet
  • Fødselskomplikasjoner
  • Medfødte misdannelser og sykdommer hos barnet i det første leveåret

Tallene som nå er presentert foreligger som standard statistikk etter mors bofylke og som institusjonsstatistikk etter fødeinstitusjon.

Dette blir registrert

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å sende inn fødselsmeldinger til Medisinsk fødselsregister (MFR).

Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til MFR, inkludert dødfødsler og aborter etter 12. uke.