Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus

Hele 11.000 av 70.000 eldre pasienter ble akutt reinnlagt i norske sykehus i 2014. Det er store variasjoner mellom de enkelte kommunene og mellom sykehus, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Hender til eldre og yngre. Colourbox.com
Hender til eldre og yngre. Colourbox.com

Den nye rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014» utdyper hva som ligger i kvalitetsindikatoren for 30 dagers reinnleggelse, som ble publisert på helsenorge.no i slutten av februar.

Prosjektleder Anja Schou Lindman konstaterer at sannsynligheten for reinnleggelse varierte fra 6,8 til 21,5 prosent mellom kommunene, mens forskjellen er noe mindre for sykehusene – fra 12,7 til 19,7 prosent.

– Det var til dels stor variasjon mellom sykehusene innen de forskjellige diagnosegruppene, sier prosjektlederen. 

Gjelder hver fjerde med kronisk lungesykdom

Lindman forteller at sannsynligheten for å bli akutt reinnlagt avhenger av pasientens innleggelsesdiagnose. For å undersøke dette, benyttet man data for 2012–2014.  Det er prosentvis flest reinnleggelser etter astma/kols – hele 28,4 prosent.

En betydelig andel blir også reinnlagt etter å ha vært behandlet for hjertesvikt (24,0 prosent) og lungebetennelse (20,4 prosent). På landsbasis utgjør pasienter med brudd den største gruppen med ca. 15.500 behandlingsopphold per år, med en sannsynlighet for å bli reinnlagt på 9,8 prosent.

– Det kan være vanskelig å identifisere årsaker til reinnleggelse og å finne forebyggende tiltak på det enkelte sykehus og i den enkelte kommune. De som har høyere reinnleggelse, bør likevel undersøke nærmere hvilke faktorer som kan forklare og forbedre resultatene, sier Anja Schou Lindman.

Gjelder utvalgte diagnosegrupper

Indikatoren omfatter pasienter som er 67 år og eldre, og som ble lagt inn på sykehus med en av følgende diagnoser: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt.

Totalt for 2014 var det nesten 70.000 behandlingsopphold i norske sykehus for disse pasientene. I underkant av 11.000 opphold ble etterfulgt av en reinnleggelse, det vil si en akuttinnleggelse mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning.

Relaterte saker