Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cannabismisbruk mulig årsak til psykose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

Forskningsfunn

Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

Røyk på bord
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.


Forskere fra Folkehelseinstituttet har sammen med forskerkolleger fra Norge og USA undersøkt sammenhengen mellom cannabis og psykose ved å bruke psykiatriske intervjuer av norske tvillinger. Intervjuene avdekker blant annet om tvillingene har hatt symptomer på psykose og cannabismisbruk.

– Tidligere forskning har vist at pasienter med psykotiske lidelser oftere bruker cannabis enn befolkningen for øvrig. Men forskningen har vært delt i synet på om cannabisbruken har vært årsak til de psykotiske lidelsene, sier Eivind Ystrøm, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Både cannabismisbruk og psykose er nemlig påvirket av genetiske faktorer, og det kan være at de samme genene gir økt risiko for begge problemer.

– Andelen av alle årsaker til en sykdom som skyldes at folk har ulike gener kalles for arvbarhet, og vi vet fra tidligere studier ved FHI at cannabismisbruk er svært arvbart, sier Ystrøm.

–For å avgjøre om cannabismisbruk kan føre til psykose er det derfor viktig å ta høyde for genetisk risiko, fortsetter han.

Forskerne testet derfor både hypoteser om at cannabisbruk forårsaket symptomer på psykose og at symptomer på psykose forårsaket cannabismisbruk.

Misbruk økte risikoen med 3,5

Den hypotesen som passet best til dataene var at cannabismisbruk forårsaket symptomer på psykose. Innad i tvillingpar hadde tvillingen med symptomer på cannabismisbruk 3,5 ganger høyere risiko for å utvikle symptomer på psykose sammenlignet med tvillingen som ikke hadde symptomer på cannabismisbruk.

– Analysene vår viste en betydelig sammenheng mellom cannabismisbruk og symptomer på psykose i den generelle befolkningen. Vi testet også en hypotese om at symptomer på psykose forårsaket cannabismisbruk, men den hypotesen passet dårligere til dataene. Det ser altså ut til at cannabismisbruk kan være en årsak til psykose, sier Ystrøm.

Bekreftet høy arvbarhet

Tidligere studier har vist at cannabismisbruk er svært arvbart, noe som også ble bekreftet i denne studien. Hele 88 prosent av årsakene til at noen utviklet cannabismisbruk, mens andre ikke gjorde det, kunne tilskrives at noen personer hadde gener som ga økt risikodefinisjon av arvbarhet (definisjon av arvbarhet, Store norske leksikon).

På tross av dette fant forskerne at felles genetisk risiko ikke kunne forklare hele sammenhengen med symptomer på psykose. Selv etter at genetisk risiko og risiko i oppvekstmiljøet ble tatt høyde for, hadde personer med cannabismisbruk flerdoblet risiko for å utvikle symptomer på psykose.

Ystrøm sier at psykose er forbundet med store samfunnskostnader. Funnene i studien bør derfor tas i betraktning når man skal vurdere kostnader ved politikk som kan føre til økt tilgang til cannabis i den generelle befolkningen, slik som avkriminalisering eller legalisering.

Om tvillingstudier

For å undersøke om en bestemt risikofaktor forårsaker sykdom skulle man ideelt sett ha gjort et eksperiment hvor man tok to personer som ellers var helt like, og så utsatte den ene for risikofaktoren og den andre ikke. Deretter kunne man undersøkt hvordan det gikk med helsen deres. Av naturlige årsaker er slike eksperimenter verken praktisk, etisk eller juridisk gjennomførbare.

Ved å studere tvillinger kan man oppnå nesten det samme, fordi tvillinger har genetisk likhet, de har vokst opp i samme familie, og de har samme sosioøkonomiske bakgrunn.

Referanse

Ragnar Nesvåg, Ted Reichborn-Kjennerud, Nathan A. Gillespie, Gun Peggy Knudsen, Jørgen G. Bramness, Kenneth S. Kendler, and Eivind Ystrom. Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins. Schizophr Bull first published online July 18, 2016 doi:10.1093/schbul/sbw101