Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vitamin D-mangel øker risikoen for beinbrudd hos eldre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vitamin D-mangel øker risikoen for beinbrudd hos eldre

Forskningsfunn

Vitamin D-mangel øker risikoen for beinbrudd hos eldre

Eldre med lave nivåer av vitamin D i blodet hadde høyere risiko for å få et hoftebrudd enn eldre med tilsvarende høye nivåer, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. – Vær oppmerksom på vitamin D, spesielt i den mørke årstiden, fordi det er få kilder i kosten, sier forsker Kristin Holvik.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Eldre med lave nivåer av vitamin D i blodet hadde høyere risiko for å få et hoftebrudd enn eldre med tilsvarende høye nivåer, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. – Vær oppmerksom på vitamin D, spesielt i den mørke årstiden, fordi det er få kilder i kosten, sier forsker Kristin Holvik.


Dette viser resultatene fra studien:

  •  Menn og kvinner i alderen 65-79 år med lave nivåer av vitamin D i blodet hadde 38 prosent høyere risiko for å få et hoftebrudd enn tilsvarende gruppe med høye nivåer av vitamin D.
  • Sammenhengen mellom vitamin D-status og hoftebrudd var robust, selv om den var moderat. Risikoen ble i svært liten grad påvirket når forskerne korrigerte for andre faktorer.
  • Resultatene stemmer overens med en rekke andre studier fra utlandet.

Brudd kan forebygges

Norge og resten av Skandinavia har den høyeste forekomsten av hoftebrudd noe sted i verden, og årsakene er ikke kjent.
- Beinskjørhet og brudd er en konsekvens av mange årsaksfaktorer og ikke vitamin D-mangel alene, men mangel på vitamin D er en risikofaktor for brudd som kan forebygges, sier Kristin Holvik, forsker på Folkehelseinstituttet.

Vitamin D har betydning for omsetningen av kalsium og benvev og betydning for muskelfunksjon, og dermed risiko for å falle.

Det er vanskelig å påvise hvilke vitamin D-nivåer som er optimale i forbindelse med forebygging av brudd og andre helseutfall. Dette er det også uenighet om internasjonalt.
- I Norge har vi en generell anbefaling om at det er ønskelig at befolkningen har nivåer av vitamin D i blodet på over 50 nmol/l gjennom hele året, sier Holvik.

Se også: Fakta om beinskjørhet og brudd - osteoporose

Få vitamin D-kilder i kosten

I sommerhalvåret produserer vi vitamin D i huden når vi er ute i sollyset. I den mørke årstiden er vi avhengige av å få vitamin D fra kosthold og tilskudd.

Mange eldre kan oppleve å ha redusert appetitt og matinntak, samtidig som de kanskje er mindre utendørs. Holvik påpeker at eldre bør være oppmerksomme på vitamin D fordi det er få kilder i kosten. Hun opplyser at fete fiskeslag som makrell, sild, laks, ørret og kveite er gode kilder til vitamin D. Tran er også en svært god kilde. I tillegg er smør og margarin, ekstra lett melk og en type gulost tilsatt vitamin D i mindre mengder.

Om studien

Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom vitamin D-status i blodet og risiko for hoftebrudd blant eldre kvinner og menn i Norge.

Gjennom forskningssamarbeidet NOREPOS (Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier) har forskerne slått sammen data fra fire store regionale helseundersøkelser fra Tromsø, Nord-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Til sammen deltok om lag 21 000 menn og kvinner i alderen 65-79 år i disse helseundersøkelsene. I undersøkelsene ble det tatt blodprøver, målt vekt og høyde og samlet inn mye informasjon om helsetilstand og livsstil gjennom spørreskjemaer.

Ved å koble helseundersøkelsene til pasientregistre i sykehusene som deltakerne soknet til, ble deltakerne fulgt opp i årene etter undersøkelsen med fokus på om de opplevde å få et hoftebrudd. Til sammen analyserte forskerne data og blodprøver for 2500 deltakere i helseundersøkelsene; 1162 deltakere som opplevde å få et hoftebrudd i oppfølgingstiden og 1338 personer som ikke fikk et hoftebrudd i oppfølgingstiden. I undersøkelsen tok forskerne høyde for forskjeller i alder, kjønn, kroppsmasseindeks og geografisk region. De korrigerte også for årstid.

Vitamin D ble kun målt én gang hos hver deltaker, fra blodprøven den enkelte deltaker tok i helseundersøkelsen. Vitamin D-status kan endre seg over tid og varierer med årstid. I andre studier har forskere imidlertid funnet at i grupper av enkeltindivider er statusen så stabil over tid at én enkeltmåling er brukbar for å si noe om «vanlig» vitamin D-status.

Det er gjort en del studier på dette internasjonalt, men de er mindre og gjort i befolkninger som er annerledes enn nordmenn. Men i all hovedsak antyder de fleste studiene at lavere vitamin D-status er forbundet med høyere risiko for å få et hoftebrudd.

Referanse

Holvik K, Ahmed LA, Forsmo S, Gjesdal CG, Grimnes G, Samuelsen SO, Schei B, Blomhoff R, Tell GS, Meyer HE: Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict hip fracture in the elderly: A NOREPOS study. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 3341-50