Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter

Forskningsfunn

Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter

En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet.


– Resultatene våre viser at all trening hjelper, men de som trener mellom tre til fem ganger har hele 14 prosent lavere risiko for å utvikle bekkenplager, sier postdoktor Katrine M. Owe i Folkehelseinstituttet.

Studien er nylig publisert i British Journal of Sports Medicine, og baserer seg på data fra den Norske Mor og Barn-undersøkelsen som driftes av Folkehelseinstituttet. Regelmessig trening blant kvinner i fruktbar alder eller som planlegger å bli gravide er viktig.

– Kvinner som er i fruktbar alder eller som planlegger å bli gravide har dermed en ekstra grunn til å være fysisk aktive. Resultatene antyder at treningsformer som inneholder løp og hopp, som for eksempel løping, jogging, orientering, ballspill og aerobic, har størst effekt, forklarer Owe.

Hyppig plage

Bekkenleddsmerter er hyppig forekommende blant gravide kvinner, og inkluderer smerter i bakre del av bekkenet og foran over symfysen. Hos 2–3 prosent av kvinnene med bekkenleddsmerter i svangerskapet vedvarer smertene utover ett år etter fødsel.

I svangerskapsuke 17 ble kvinnene i studien spurt om hvor ofte de deltok i en rekke ulike aktiviteter de siste tre månedene før graviditeten.

Over halvparten (56,5 prosent) av kvinnene rapporterte at de hadde trent minst tre ganger i uken før de ble gravide, mens 7 prosent rapporterte at de ikke hadde trent.

– Av dem som trente før svangerskapet, trente fortsatt 90 prosent av dem når de var i uke 17. Dette er ikke overraskende men svært positive tall og viser viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet for kvinner i fruktbar alder generelt, sier Owe.

All trening hjelper

Resultatene viser at andelen med bekkenleddsmerter var størst blant dem som ikke trente før graviditeten. Rundt én av ti (10,4 prosent) av kvinnene i studien rapporterte bekkenleddsmerter i uke 30. Blant dem som ikke trente før svangerskapet var denne andelen omtrent én av åtte (12,5 prosent).

– Selv det å trene én til to ganger per uke var forbundet med lavere risiko for bekkenleddsmerter sammenlignet med det og ikke trene før svangerskapet, påpeker Owe.

Funnene viste at det å trene regelmessig opp til fem ganger i uken ga lavere risiko. Forskerne fant med andre ord ingen ytterligere reduksjon i risiko for bekkenleddsmerter for dem som trente mer enn fem ganger i uken.

Om studien

  • Bekkenleddsmerter ble i denne studien definert som smerter over symfysen og over begge leddene bak i bekkenet i svangerskapsuke 30.
  • Studien er et samarbeid mellom forskere fra Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Karolinska Institutet. 
  • Trening er i denne studien målt ved hjelp av spørreskjema som registrerte både frekvens og type aktivitet tre måneder før svangerskapet. 
  • I studien har man ved analyse av resultatene tatt hensyn til mors alder, kroppsmasseindeks før svangerskapet (KMI), utdanning, røyking og tidligere depresjon og korsryggsmerter.

Referanse:Owe KM, et al. Br J Sports Med 2015;0:1–6. doi:10.1136/bjsports-2015-094921