Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Forskningsfunn

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Gravid som spiser grønnsaker
Foto: Colourbox.com

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.


Det viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives.  

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat.

Resultatene peker mot økologiske grønnsaker som den av de seks økologiske matvaregruppene av størst betydning for funnet. Analysene tar hensyn til ulike bakgrunnsfaktorer hos mødrene, slik som alder, øvrig kosthold, utdannelsesnivå, inntekt og om fosteret hadde vokst normalt.

Må tolkes med varsomhet

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien.

Dette er første gang en slik sammenheng har blitt påvist i en befolkningsundersøkelse og det er påkrevd at funnet etterprøves i andre studier. Det er bare store befolkningsundersøkelser som Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som gjør det mulig å studere årsaker til sjeldne misdannelser.

Undersøkelsen omfatter 35 107 mødre som deltok i MoBa i årene 2002 til 2008, svarte på seks spørsmål om bruk av økologisk mat i svangerskapet og senere fødte guttebarn. Blant barn av disse mødrene fikk 74 (0.2%) diagnosen hypospadi rett etter fødselen.

Det var 52 (0.3%) tilfeller av hypospadi blant barn av mødre som spiste økologisk mat "aldri" eller "sjelden" og 22 (0.1%) tilfeller blant mødre som spiste økologisk mat "av og til", "ofte" eller "for det meste".

Ukjente årsaker

Årsaken til hypospadi er for det meste ukjent. Morkakens funksjon har betydning. Andre mulige årsaker kan være genetiske eller hormonelle påvirkninger.  Det har vært undersøkt mulige sammenhenger med en rekke andre faktorer, blant annet miljøgifter som sprøytemidler fra jordbruket, men uten at det er påvist noen klare sammenhenger.

Denne studien gir ikke svar på hvorfor de mødrene som spiste økologisk mat, og spesielt økologiske grønnsaker, hadde lavere sannsynlighet for å få gutter med misdannelsen hypospadi.

I artikkelen legges det frem mulige forklaringer, blant annet at det både i Norge og andre land er påvist lavere innhold av plantevernmiddelrester i økologisk enn i konvensjonell dyrket mat. At dette kan påvirke risikoen er imidlertid kun en av flere hypoteser.

Frukt og grønt anbefales alle gravide

Et kosthold med daglig inntak av grønnsaker og frukt er anbefalt for alle gravide kvinner, og denne studien tyder på at det kanskje er positive tilleggseffekter av å velge økologisk dyrkede grønnsaker. Resultatet er spennende, men må tolkes med forsiktighet, sier Helle Margrete Meltzer, en av forfatterne og forskningssjef ved Divisjon for miljømedisin på Folkehelseinstituttet.

Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet og  inngår i et doktorgradsprosjekt som har som mål å undersøke om det å velge økologisk produsert mat i svangerskapet er forbundet med helsen  til  mor og/eller barn.