Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd

Forskningsfunn

Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd

Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som inneholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd.

Hofter (illustrasjonsfoto)
Hofter (illustrasjonsfoto). Foto: Colourbox.com

Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som inneholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd.


– Vi vet ikke hvorfor våre resultater skiller seg fra tidligere studier. Mellom befolkninger kan det være både genetiske og metabolske forskjeller, samt forskjeller i miljø og livsstil, som vi ikke har klart å ta høyde for i analysene, sier forsker Kristin Holvik ved Folkehelseinstituttet, som er hovedforfatteren bak studien.

I Norge spiser vi mye mat med rikelig innhold av vitamin A, som for eksempel, kjøtt og innmat, ost, smør, margarin og fet fisk.

Tidligere forskning i Sverige og USA har antydet at høye doser av vitamin A kan skade benvev, og konkludert med at det kan gi økt risiko for hoftebrudd.

Det har i flere studier også blitt spekulert i om vitamin A kan hindre vitamin D i å utøve sin gunstige virkning på kalsiumopptaket i kroppen, fordi de to stoffene konkurrerer om samme reseptor i cellekjernen. På bakgrunn av dette ønsket forskere ved Folkehelseinstituttet også å undersøke om det ville være mer skadelig å ha mye vitamin A, kombinert med lite vitamin D, i kroppen.

Fulgte eldre hjemmeboende opptil 10 år

Forskerne fulgte rundt 22.000 kvinner og menn i aldersgruppen 65-79 år, og så på hvem som fikk et hoftebrudd i løpet av en tiårsperiode. De målte nivået av vitamin A og D i blodet på et utvalg av disse. Studien er det største av sitt slag som er gjort i en befolkning av friske hjemmeboende eldre.

I motsetning til hva forskerne forventet, fant de ingen forhøyet risiko for hoftebrudd hos de som hadde høyere konsentrasjoner av vitamin A i blodet. Dette til tross for at konsentrasjonen av vitamin A i blodet var høy hos deltakerne. Resultatene tydet heller ikke på at høye nivåer av vitamin A hadde noen betydning for den beskyttende virkningen av vitamin D på hoftebrudd.

Andre risikofaktorer

Forskerne fant at de som hadde lavest nivå av vitamin A i blodet, hadde høyere risiko for hoftebrudd sammenliknet med dem med høyere nivå av vitamin A. Denne sammenhengen kunne forklares av at det var andre viktige risikofaktorer blant personene med lave nivåer. De var i hovedsak eldre, hadde lavere kroppsvekt, flere var kvinner, flere var røykere, og flere oppga at de hadde benskjørhet.

Når forskerne korrigerte statistisk for andre risikofaktorer var det ikke lenger noen klar sammenheng mellom vitamin A og risiko for hoftebrudd. Forskerne tror derfor ikke at lave nivåer av vitamin A i seg selv var en årsak til at disse fikk brudd, men at det kan være en indikator på et lavere energiinntak eller dårligere helse generelt.

– Svaret på hvorfor vi i Norge er på verdenstoppen i hoftebrudd har vi fremdeles ikke, men vi har en del kunnskap om viktige risikofaktorer som spiller en rolle. Risikofaktorene for hoftebrudd er mange og sammensatte, forklarer Holvik.

Risikofaktorer inkluderer også redusert muskelfunksjon, benskjørhet, arvelighet og overgangsalder.

– Samtidig er det en del viktige livsstilsfaktorer som vi selv kan påvirke, som røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold. Når det gjelder kosthold vet vi at vekttap, lavt energi- og proteininntak, og mangel på vitamin D og kalsium øker risikoen for hoftebrudd, forteller Holvik.

Om studien

Det er forskernettverket NOREPOS (Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier) som står bak studien. Forskerne brukte opplysninger fra fire store regionale helseundersøkelser som ble gjennomført i Norge mellom 1994 og 2001. I alle undersøkelsene ble det avgitt blodprøver som ble frosset ned. Høyde og vekt ble målt, og deltakerne fylte ut en rekke spørreskjemaer.

I årene etter deltakelse i helseundersøkelsene ble det registrert hvem som opplevde å få et hoftebrudd. Dette ble gjort ved å koble til pasientadministrative systemer ved sykehusene i regionene hvor helseundersøkelsene ble gjennomført. For alle hoftebruddpasientene, og for et omtrent like stort tilfeldig utvalg av deltakerne i helseundersøkelsene, tinte de opp blodprøver og analyserte innholdet av vitaminer.

Blant deltakerne var det et betraktelig større antall hoftebrudd enn i tilsvarende studier som er gjort i andre befolkninger. Det gir høy statistisk styrke og dermed ganske presis informasjon om sammenhengen.

Studien er viktig fordi resultatene på sikt vil bidra inn i kunnskapsgrunnlaget for næringsstoffanbefalinger og for mattrygghet. Det er behov for forskning av høy kvalitet i ulike befolkninger for å tilegne oss mer kunnskap om mulige skadeeffekter av både for lave og for høye nivåer av næringsstoffer. Det er også behov for mer forskning om mulige interaksjoner og hvordan næringsstoffer virker sammen på helse.

Studien ble utført som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og NTNU.

Referanse

Kristin Holvik, Luai A Ahmed, Siri Forsmo, Clara G Gjesdal, Guri Grimnes, Sven Ove Samuelsen, Berit Schei, Rune Blomhoff, Grethe S Tell and Haakon E Meyer (2015) No increase in risk of hip fracture at high serum retinol concentrations in community-dwelling older Norwegians: the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies. Am J Clin Nutr, vol. 102 no. 5 1289-1296. November 2015