Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Få asylsøkere har tuberkulose

Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.

xray daniel.jpg

- Tuberkulose er en lite smittsom sykdom og sjansen for at noen skal bli smittet av asylsøkere som kommer til Norge, er svært liten sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Det blir tatt røntgenbilde av alle asylsøkere over 15 år for å sjekke om de har lungetuberkulose. Dette gjøres for å kunne gi behandling og for å stanse videre smitte. Dette er en lovfestet rutine, som fortsetter uendret som før.

Hittil i år er det kommet rundt 15 000 asylsøkere som alle skal ha gått gjennom rutinemessig undersøkt for tuberkulose ved ankomst. Det er så langt meldt om 59 tilfeller av tuberkulose funnet i ankomstscreening av asylsøkere i 2015. I tillegg er det funnet 31 tilfeller ved rutinemessig screening av andre innvandrergrupper.

Totalt er det meldt 271 tilfeller av tuberkulose til Folkehelseinstituttet i år, hvorav 28 er født i Norge. Dette er ingen vesentlig endring fra tidligere år. Langt de fleste tuberkulosetilfellene skyldes reaktivering av latent smitte, og ikke nysmitte i Norge. Ankomstscreeningen bidrar til at risikoen for å bli smittet av tuberkulose i Norge er svært liten sier Arnesen.

Tuberkulose er langt mindre smittsomt enn andre luftveissykdommer som forkjølelse og influensa. Smitte ved kortvarig kontakt er svært sjelden, og kun et fåtall av de som over tid er sammen med en smitteførende person vil selv bli smittet.

Verdens helseorganisasjon anslår at omtrent en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulosebakterier, men bare ca. fem prosent av dem som er smittet blir syke i løpet av livet.

Lav smittefare

Alle som får påvist lungetuberkulose får behandling med antibiotika. Behandlingen er krevende og tar tid, men de fleste blir helt friske.

- Faren for å smitte andre enn de aller nærmeste er liten, men fordi tuberkulose er en alvorlig sykdom, som er krevende å behandle, er vi opptatt av å finne de som er syke og få satt i gang behandling, sier Arnesen

Fakta om tuberkulose

  • Tuberkulose kan ramme alle organer
  • Du kan bare smitte andre hvis du har utviklet lungetuberkulose.
  • Risikoen for at en som har lungetuberkulose skal smitte andre, er liten, og det er den nærmeste familien som er mest utsatt for smitte.
  • Det blir tatt røntgenbilder av alle asylsøkere over 15 år, slik at de som har lungetuberkulose kan få behandling og for å stanse videre smitte.
  • Tuberkulose er en uvanlig sykdom i Syria, men asylsøkere herfra blir likevel undersøkt fordi veien hit kan ha gått gjennom områder med høy forekomst.
  • Bare mellom fem og ti prosent av dem som er smittet blir syke.
  • Det finnes god behandling for lungetuberkulose, men behandlingen er krevende og tar lang tid.
  • De aller fleste blir helt friske hvis de får behandling.

 

 

Relaterte saker